logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolejna ulica w budowie
Rozpoczęły się prace ziemne na Osiedlu Rzemieślniczym. Mieszkańcy tej ulicy powołali w ubiegłym roku stowarzyszenie, które w ramach Programu 25/75 realizuje inwestycję polegającą na budowie jezdni i chodnika.


Osiedle Rzemieślnicze liczy około 570 metrów. Obsługuje przede wszystkim firmy zlokalizowane po zachodniej stronie ulicy. Poza tym umożliwia dojazd do kilku zabudowań. W ostatnich dniach wznowione zostały  prace związane  z utwardzaniem ulicy  i wyposażeniem jej  w odwodnienie. Wzdłuż jezdni zbudowany będzie też chodnik. Inwestycja służyć będzie przede wszystkim pracownikom i klientom firm. Koszt prac budowlanych wyniesie blisko 1,2 mln zł. Zakończenie robót planowane jest w maju. Nowa ulica będzie objęta też 6-letnią gwarancją.
Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu 25/75 zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 25 procent kosztów inwestycji. Resztę środków zabezpieczyło w budżecie miasto Bydgoszcz.
Najważniejsze drogi gruntowe są natomiast utwardzane w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych finansowany w 100 procentach przez miasto. Na osiedlu Bydgoszcz Wschód Siernieczek  dzięki temu programowi przebudowana zostanie ul. Kapliczna.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programem 25/75 zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:
•    tel. 52 58 58 721 lub 52 58 58 329
•    mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
•    adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201