logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Eleganckie elewacje na ul. Królowej Jadwigi
Rozpoczyna się remont następnej kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi. Estetyczną elewację zyska także budynek z nr 17. Wcześniej wyremontowano sąsiednie fasady.


Kamienica pochodzi z 1910 roku. Została zbudowana na planie prostokąta. Budynek pełni przede wszystkim funkcje mieszkalne. Elewację zdobią je gzymsy oraz nadokienniki i pilastry na wysokości piętra. Wcześniej wyremontowana została elewacja sąsiedniego budynku z numerem 15 oraz przy ul. Łokietka 1. Szereg kamienic wyremontowanych został również w obrębie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i Garbary. Więcej informacji na temat tych zadań znajduje się w tekście „Estetyczne kamienice na ul. Garbary”

Warto wiedzieć

Kamienica przy Królowej Jadwigi 17  to jeden z ponad 150 budynków w Bydgoszczy,  w stosunku do których  Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego nakazał przeprowadzenie prac remontowych m.in. ze względu na konieczność poprawy estetyki otoczenia. Warto podkreślić, że to tylko jeden z kilku instrumentów stosowanych na terenie miasta wspierających rewitalizację Śródmieścia. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.