logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Estetyczne kamienice na ul. Garbary
W tym roku planowany jest remont kolejnych kamienic wokół węzła Garbary. Budynki z numerami 9 i 16 otrzymają nowe elewacje frontowe. Oznacza to, że prawie wszystkie obiekty w obrębie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Garbary będą elegancką wizytówką miasta.


Ta część Okola w ostatnich latach zmienia się najszybciej. W ubiegłym roku szereg prac zrealizowano przy kamienicach znajdujących się przy południowym fragmencie ul. Królowej Jadwigi. Remonty odbyły się również w budynkach przy ul. Garbary.  Duża część z nich to efekt miejskich dotacji na renowację zabytków  oraz uwag inspektorów nadzoru budowlanego. W tym roku kolejne dwie wspólnoty zaplanowały prace.

Estetyczną elewację frontową odzyska między innymi kamienica n numerem 9. Warto podkreślić, że w poprzednich latach na elewacji szczytowej  powstała pierwsza retrościana – malowana reklama stylizowana na dawną gazetę. Nowa elewacja będzię utrzymana w kilku odcieniach beżu. Jaśniejsza kolorystyka ma podkreślić detale architektoniczne takie jak pilastry, konsole, obramienia okien. Budynek pochodzi z 1895 roku. Posiada trzy kondygnacje. Pełni funkcję mieszkalną. Nakaz przeprowadzenia prac w stosunku do tego obiektu wydał nadzór budowlany.

Poza tym kamienica przy ul. Garbary 16 odzyska dawny blask. Zlecony został już przetarg na wykonanie prac elewacji przyulicznej oraz zapleczowych wraz z remontem przejazdu bramowego i klatki schodowej. Budynek pochodzi z 1906 roku i podobnie jak kamienica z numerem 9 ma duże walory zabytkowe. Symetryczną elewację zdobią m.in. pilastry, gzymsy, żłobkowane faktura części ścian i motywy roślinne. Na elewacji dominować ma kolor piaskowy.

Remont elewacji frontowej wstępnie planuje również wspólnota z przedwojennego bloku przy ul. Garbary6-8. Pochodzi on z 1930 roku. Liczy on 3 kondygnacje. Wcześniej ze względu na wyburzenie sąsiedniego domu pod nową linię tramwajowa do dworca kolejowego odnowiona zostało ściana boczna.  W przypadku tego obiektu nadzór budowlany wydał również decyzję nakazową.

Warto wiedzieć
Garbary 9  to jeden z ponad 150 budynków w Bydgoszczy,  w stosunku do których  Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego nakazał przeprowadzenie prac remontowych m.in. ze względu na konieczność poprawy estetyki otoczenia. Warto podkreślić, że to tylko jeden z kilku instrumentów stosowanych na terenie miasta wspierających rewitalizację Śródmieścia. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.