logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dobry projekt – wysokie dofinansowanie
Ruszamy z kolejnym etapem rewitalizacji kompleksu z Młynem Rothera. Pozyskaliśmy na zagospodarowania spichrza zbożowego 15-milionowe dofinansowanie unijne. W zabytkowym gmachu w I etapie zrealizujemy m.in. projekt „Ogrody wody”.- To kolejna ważna inwestycja, która wpisuje się w rozpoczętą w ostatnich latach rewitalizację salonu Bydgoszczy – mówi prezydent, Rafał Bruski. – Konsekwentnie przywracamy miastu najcenniejsze obiekty, które przypominają nam o historii, wpływają na wizerunek miasta i pozwalają tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców. Zrewitalizowany gmach będzie przypominał o związkach Bydgoszczy z wodą i bogatej historii przemysłu. Liczę, że przestrzenie „Ogrodów wody” będą też ciekawym produktem turystycznym. Projekt uwzględnia też zagospodarowanie przyległych terenów, które mogą  stać się atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu dla bydgoszczan. Szczególną satysfakcję sprawia fakt, że po raz kolejny sięgnęliśmy po unijne dofinansowanie, dzięki bardzo dobrze przygotowanej inwestycji do realizacji – dodaje prezydent.

Koszt projektu „Park kultury” oszacowano na około 21 mln zł. Unijne dofinansowanie to ponad 15 mln zł. Pozyskaliśmy je z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bydgoski wniosek był bardzo dobrze przygotowany i w trakcie oceny merytorycznej zajął 8.miejsce. Znalazł się w grupie 25 zadań na liście podstawowej (kolejne 50 trafiło na listę rezerwową).

Projekt zakłada prace budowlane – konserwatorskie i adaptacyjne w spichrzu zbożowym wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej sprzętu i wyposażenia. Jedna ze stref ma obejmować „Ogrody Wody. Stany Skupienia”. Zaplanowano też w obiekcie przestrzeń wielofunkcyjną z możliwością wydzielenia mniejszych przestrzeni na organizację biura festiwalowego, wystaw czasowych, warsztatów, konferencji, pokazów oraz salę audiowizualną i strefę partycypacji przeznaczoną na wystawy czasowe. W budynku wydzielona zostanie też przestrzeń typowo komercyjna pod  restaurację.

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac budowlanych. Ich finisz zaplanowano na koniec 2019 roku. Jednocześnie zlecone zostaną prace w Młynie Rothera oraz spichrzu mącznym (od strony ul. Mennica) tworzące ze spichrzem zbożowym spójny kompleks zabudowań.

Obecnie w kompleksie z Młynem Rothera kończą się prace konserwatorsko-budowlane w Spichrzu Zbożowym. Polegały one na restauracji konstrukcji oraz pokrycia dachu, restauracji ścian zewnętrznych, łącznie z ich wzmocnieniem poprzez budowę drewnianej konstrukcji wewnętrznej ściany szkieletowej. Kosztowały one 3 mln zł. Wcześniej zrealizowano natomiast prace porządkowe i zabezpieczające.Projekt budowlany na podstawie którego zlecone zostaną teraz prace został opracowany w ubiegłym roku. Zakłada on między innymi kompleksową rewitalizację całego kompleksu dawnego Młyna wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Na terenie działki projektuje się duży taras pomiędzy skrzydłami obu spichrzy. Na taras prowadzić mają  reprezentacyjne schody z elementami zieleni oraz małej architektury, która może być traktowana jako siedziska, miejsca wypoczynku, przestrzeń rekreacyjna itp. Ich istotnym elementem mają być  niecki  i fontanny  wypełnione wodą. Taras będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, które mogą się na niego dostać za pomocą pochylni.  Na tarasie projektuje się odbudowanie budynku kotłowni, który może pełnić funkcję kawiarni. Pod tarasem znajdują się ogólnodostępne toalety oraz parking. Budynek łazienek wykonany jako wolnostojący na planie prostokąta, usytuowany nad brzegiem rzeki Brdy, za północnym szczytem spichlerza zbożowego (północnego) poddany zostanie również rewitalizacji z przeznaczeniem na kasy i poczekalnię dla obsługi tramwaju wodnego.

Rewitalizacja spichrza zbożowego w liczbach:

 

  • Szacowany koszt – 21,7 mln zł
  • Dofinansowanie – 15 mln zł
  • Powierzchnia użytkowa – 4837 m2
  • Powierzchnia wystawy „Ogrody społeczne” – 925 m2