logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Czerwona cegła i beżowy tynk
Kolejna ceglana kamienica z ulicy Nakielskiej odzyskała blask. Masywny budynek powstał, gdy Wilczak znajdował się jeszcze poza granicami miasta. Zmienia się także park pomiędzy ulicą i brzegiem Starego Kanału Bydgoskiego.


Kamienica z numerem 31 została wzniesiona na planie prostokąta na zlecenie Georga Niederführa pod koniec XIX wieku. Wówczas znajdowała się na terenie przedmieścia. Granica przebiegała do 1920 roku wzdłuż dzisiejszej ulicy Miedza. Budynek przebudowano w latach 1906-07. Łączy różne style architektoniczne, zastosowano w nim również elementy nawiązujące do secesji. Kamienica ma 4 kondygnacje i jest podpiwniczona.

Charakterystycznymi elementami są zakrzywiony szczyt w centralnej części budynku z datą wzniesienia budynku oraz duży pionowy motyw ozdobny w osi fasady. Elewację zdobią również płyciny, gzymsy, opaski okienne oraz boniowanie na wysokości parteru. W zachodniej części kamienicy umieszczono przejazd bramny. Zachowała się również oryginalna stolarka drzwiowa w wejściu do budynku. Remont elewacji wraz dociepleniem zleciła wspólnota zarządzana przez ADM. Pochłonął blisko 300 tysięcy złotych. W ubiegłym roku blask odzyskało kilka innych obiektów wzdłuż ul. Nakielskiej. To między innymi kamienice z numerami 44 oraz powojenne budynki przy kościele. Konserwatorskie prace wykonywano także w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Trwają tez kolejne inwestycje związane z rewitalizacją parku nad Starym Kanałem Bydgoskim w tej części Bydgoszczy. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wspólnie z mieszkańcami wybraliśmy też wariant docelowej  przebudowy ulicy. Zakłada on między innymi zachowanie wszystkich istniejących pierzei oraz stworzenie tram-buspasów z przystankami wiedeńskimi. Więcej informacji na ten temat znajduje się tekście „Podsumowujemy konsultacje”.