logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Oddziały przygotowawcze na rok szkolny 2022/2023
W związku z wojną w Ukrainie, Miasto w roku szkolnym 2022/2023 uruchomi oddziały przygotowawcze w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To oferta dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego bądź znają go w stopniu niewystarczającym do nauki. Cały czas działa też Edukacyjny Punkt Informacyjny, który udziela informacji i wsparcia w zakresie edukacji rodzicom, uczniom i nauczycielom. Informacje udzielane są po ukraińsku i polsku.


Oddziały przygotowawcze (jeśli będzie na nie zapotrzebowanie) zostaną uruchomione będą funkcjonowały w 7 szkołach podstawowych i VIII LO. Nowi, chętni uczniowie do oddziałów przygotowawczych mogą zgłaszać się do następujących szkół:

 • w zakresie klas 1-3 szkoły podstawowej:

  • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Hetmańska 34,
  • Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Gdańska 53a,
  • Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Sielska 34;

 • w zakresie klas 4-6 szkoły podstawowej:

  • Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Czartoryskiego 18,
  • Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Fieldorfa Nila 3;

 • w zakresie klas 7-8 szkoły podstawowej:

  • Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Bałtycka 59,
  • Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Fieldorfa Nila 17;

 • w zakresie klas 1-2 liceum ogólnokształcącego:

  • VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Swarzewska 10.

W przypadku większych potrzeb, Miasto Bydgoszcz w miarę możliwości będzie na bieżąco uruchamiało kolejne oddziały przygotowawcze.

Czym są oddziały przygotowawcze?
To oddziały przeznaczone dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki.

Dla kogo są oddziały przygotowawcze?
Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 • podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
 • pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
 • wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Warto wiedzieć
Od marca br. działa w Bydgoszczy Edukacyjny Punkt Informacyjny. Punkt został uruchomiony przy Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli, działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.00 w języku ukraińskim i polskim. Dedykowany jest uchodźcom z Ukrainy, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i chcą uzyskać informacje z zakresu edukacji w Bydgoszczy, m.in. w których szkołach są wolne miejsca; w których szkołach zostaną uruchomione oddziały przygotowawcze; jaka jest oferta szkół ponadpodstawowych, gdzie i z jakich zajęć pozalekcyjnych mogą korzystać dzieci; jaka jest oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnościami etc.

Informacji można zasięgnąć przez telefon, mail lub przychodząc osobiście do MOEN-u przy ul. Sobieskiego 10. Zdajemy sobie sprawę, że będą różne preferowane formy kontaktu dlatego przygotowaliśmy kilka opcji do wyboru.  
 
Edukacyjny Punkt Informacyjny dla Uchodźców
Tel. 785-122-701 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.00, mail: epi@moen.edu.bydgoszcz.pl - w języku ukraińskim i polskim.
Można też przyjść osobiście na ul. Sobieskiego 10b (II piętro, sala nr 58).

Fot. EPI