logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stypendia dla twórców i animatorów kultury
Rozstrzygnęliśmy II edycję Konkursu Stypendialnego na rok 2022 dla indywidualnych twórców i animatorów kultury. W ramach stypendiów zrealizowanych zostanie 20 projektów m.in. z zakresu muzyki, wydawnictw, sztuk wizualnych, edukacji artystycznej oraz animacji kulturowej etc.


Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób na konkretne przedsięwzięcia, projekty artystyczne i twórcze odbywające się na terenie kraju lub poza jego granicami. Stypendia przyznawane są w kwocie do 6000 złotych na projekty realizowane w Polsce lub do 15 000 złotych na projekty realizowane za granicą. W II edycji Konkursu Stypendialnego na rok 2022 indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 45 projektów. Komisja konkursowa zdecydowała o dofinansowaniu 20. 

Lista stypendystów 

Pierwszą grupę stypendiów stanowią projekty muzyczne. W tej grupie znalazło się 9 bardzo różnorodnych stylistycznie przedsięwzięć:
- Weronika Kwiatkowska Realizacja piosenki wraz z teledyskiem 6 000 zł;
- Sebastian Leśnik Zlecenie kompozytorskie. Skomponowanie utworu muzycznego na trio klasyczne trąbka, saksofon i fortepian 6 000 zł;
- Antoni Jacek Majewski Przygotowanie repertuaru do XI Konkursu im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu oraz koncert na wiolonczelę solo 3 000 zł;
- Dawid Wala Wydanie teledysku do piosenki "Weapon&Plan against" 4 000 zł;
- Kevin Górzyński Amplifikacja Zestawu Perkusyjnego 4 000 zł;
- Walerian Krenz Realizacja studyjna dwóch utworów słowno-muzycznych do tekstów bydgoskich autorów: Barbary Jarzemskiej i Piotra Wolnego z muzyka Waleriana Krenza 4 000 zł;
- Jakub Ziołek Nagranie i produkcja solowego albumu muzycznego Jakuba Ziołka 6 000 zł;
- Marcin Degowski Wydanie płyty "Marcin Degowski i przyjaciele" 4 000 zł;
- Emilian Rosiak "Koncert w odgłosach natury" 6 000 zł.

Kolejną grupę stanowią stypendia dotyczące realizacji projektów wydawniczych (3 propozycje):
- Elżbieta Kamińska-Zielińska KOKTAJL DALAJLAMY 6 000 zł;
- Zdzisław Pruss Wydanie tomiku z okazji 80-tej rocznicy urodzin autora pt. "Wspólny mianownik" 6 000 zł;
- Lucyna Siemińska Wydanie książki poetyckiej pt. "Wychodzenie z ram" z moimi wierszami, inspirowanymi obrazami wybitnych malarzy współczesnych i dawnych, ilustrowana kolorowymi zdjęciami tych obrazów 4 000 zł.

Stypendia w zakresie sztuk wizualnych, edukacji artystycznej oraz animacji kulturowej otrzymują 4 projekty:
- Piotr Weckwerth Piotr Weckwerth prezentuje: "Bydgoskie osiedla BEZ FILTRÓW - cz.3" 3 600 zł;
- Jolanta Roszczyk-Niwińska Bydgoszcz-stolica polskiego bookcrossingu. Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, 19. Edycja 6 000 zł;
- Monika Dróżdż Postprodukcja filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Feniks" 6 000 zł;
- Michał Zdeb Pokaz spektaklu "Jestem. Tylko. Ja" w Bydgoszczy 5 000 zł.

Stypendia w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 1 projekt:

- Alicja Jagielska-Burduk Odpowiedzialne kolekcjonowanie - model zarządzania spuścizną po znanych artystach 5 500zł.

Stypendia w zakresie udziału bydgoskich twórców w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych oraz współpracy międzynarodowej - 3 projekty:
- Agnieszka Sowa Udział Chóru Akademickiego Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w 57. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach 6 000 zł;
- Michał Szymanowski Przygotowanie i udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku 5 000 zł;
- Magdalena Warzecha-Hiller Opera Berlin Academy 8 900 zł.

Warto wiedzieć:

Stypendia przyznawane są od 10 lat tj. od 2012 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy. W latach 2012-2021 z tej formy wsparcia z budżetu Miasta dofinansowano 1005 projektów zrealizowanych przez 930 indywidualnych twórców i animatorów kultury. W 2022 roku w budżecie Miasta na projekty stypendialne przeznaczano kwotę 310 000 złotych. Kwota do dyspozycji w II edycji konkursu wynosiła 105 000 złotych. Łącznie na wsparcie projektów stypendialnych w latach 2012-2021 wydano z budżetu Miasta kwotę 4.235 838  zł złotych. 

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium i dokonuje ich oceny kierując się w szczególności kryteriami :
znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej,
walory promocyjne,
zasięg oddziaływania,
oryginalność pomysłu,
dotychczasowe osiągnięcia stypendysty,
racjonalność kalkulacji kosztów,
trwałość rezultatu,
wzbogacenie oferty kulturalnej miasta.

Wnioski rozpatrywała, powołana zarządzeniem prezydenta, Komisja stypendialna w składzie:
Agnieszka Borowicz - Kempińska – przewodnicząca Komisji,
Adam Skrętny - zastępca przewodniczącej Komisji,
Grzegorz Kaczmarek – dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii,
Magdalena Zdończyk – dyrektor BKB,
Agnieszka Wysocka – dr historii sztuki,
Jolanta Chmara - prezes Okręgu Bydgoskiego ZPAP.