logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ogródki letnie za grosze. Nowe stawki za dzierżawę
W związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną, która w szczególny sposób dotknęła branżę gastronomiczną (serwowanie dań wyłącznie na wynos) oraz brakiem pewności co do dalszych obostrzeń, restauratorzy składają w tym roku mniej wniosków na dzierżawę terenu pod ogródki letnie. Prezydent Bydgoszczy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej branży gastronomicznej, ponownie ustalił preferencyjne stawki za dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe.


Obecne stawki będą tak samo niskie jak w 2020 roku, a preferencyjne opłaty obowiązywać będą od 1 kwietnia do 11 października 2021 roku. W tym roku opłata za działalność ogródków letnich dla wszystkich dzierżawców wynosić będzie symboliczny 1 grosz za 1m² za dzień. To oznacza, że dla prowadzących ogródki letnie ze sprzedażą alkoholu opłata zostanie obniżona aż o 99% w stosunku do stawki z 2019 roku i stanowić będzie zaledwie do 1% dotychczasowych opłat związanych z dzierżawą terenu pod ogródki letnie. 
Preferencyjna opłata  pobierana będzie również za działalność ogródków letnich, które nie prowadzą sprzedaży alkoholu. W tym przypadku kwota dotychczas obowiązująca (do końca 2019 roku) wynosiła 0,10 zł za 1m² za dzień. W tym sezonie będzie tak samo, jak w roku 2020 - 1 grosz za 1m² za dzień.

Do wskazanej wysokości opłat z tytułu dzierżawy terenu pod ogródki letnie dodany zostanie podatek VAT, płatny zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Dzierżawcy mogą już występować do ZDMiKP z wnioskiem o podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe-letnie, z uwzględnieniem preferencyjnych stawek za dzierżawę.
Do tej pory złożonych zostało 16 wniosków. To niestety ponad dwa razy mniej niż w roku poprzednim. Liczymy, że nowe stawki zachęcą restauratorów do otwierania ogródków letnich i ułatwią im dalsze prowadzenie swojej działalności w zrewitalizowanym Salonie Bydgoszczy.

Po przebudowie Stary Rynek dedykowany jest wyłącznie pieszym i rowerzystom. W ramach inwestycji poszerzone zostały chodniki, co ułatwiło aranżowanie dużych ogródkach letnich. Wyznaczone zostały miejsca do montażu jednolitych parasoli w kolorze ecru. Na Rynek wprowadzono również dodatkową zieleń.