logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konkursy promocyjne 2021 rozstrzygnięte
W tym roku miasto dofinansuje 21 przedsięwzięć w ramach konkursów promocyjnych. Miejskie pieniądze, w kwocie 680 tys. zł. trafią na wsparcie imprez promocyjnych oraz budujących lokalną tożsamość bydgoszczanek i bydgoszczan.


Na początku lutego ogłosiliśmy dwa konkursy promocyjne „Bydgoszcz Zaprasza” i „Bydgoszcz Dzieje się”. Pierwszy był dedykowany większym i bardziej kosztownym przedsięwzięciom, które swym, oddziaływaniem wykraczają poza nasze miasto. Napłynęło 39 propozycji. „Bydgoszcz. Dzieje się” to konkurs wspierający projekty osiedlowe, lokalne. W tej kategorii napłynęły 34 propozycje.

Komisja konkursowa przeanalizowała wszystkie zgłoszenia i zdecydowała o przyznaniu dofinansowania dla trzynastu projektów w konkursie „Bydgoszcz Zaprasza” na łączną kwotę 600 000 zł oraz ośmiu projektów w konkursie „Bydgoszcz. Dzieje się”, które łącznie wsparte zostaną 80 000 zł.

Lista zwycięskich projektów TUTAJ.