logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz aplikuje do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO
Miasto Bydgoszcz w 2021 roku złoży aplikację do sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Powalczymy o miano miasta kreatywnego w dziedzinie muzyki. Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. aplikowania do SMK UNESCO od 1 października będzie Henryk Martenka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego oraz wiceprezes Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.


- Rok temu spotkaliśmy się w tym gronie i padła wtedy propozycja, byśmy ubiegali się o tytuł miasta kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Od tamtej pory odbyliśmy wiele rozmów, których efektem jest decyzja o złożeniu aplikacji. Przygotuje ją Henryk Martenka, człowiek znany w środowisku muzycznym, którego doświadczenia i kontakty międzynarodowe są nie do przecenienia. Zadanie jest ambitne, ale jestem przekonany, że przy zaangażowaniu takich osobowości jak profesor Popowa-Zydroń i dyrektor Martenka, mamy realne szanse - mówił podczas spotkania z mediami Prezydent Rafał Bruski.

Obecna na spotkaniu z dziennikarzami profesor Katarzyna Popowa-Zydroń podkreśliła, że od 20 lat pracuje w Bydgoszczy i przez te lata obserwuje, jak znacząco rozwija się życie muzyczne w mieście. - Myślę, że Bydgoszcz absolutnie zasługuje na taki tytuł. Będę wspierała działania pełnomocnika prezydenta jak tylko będę mogła - zadeklarowała profesor Popowa- Zydroń.  
    
 - Idea miast kreatywnych UNESCO ma już 16 lat. Sednem tej formuły jest usieciowienie, dzięki któremu miasta mogą przekazywać sobie doświadczenia, pomysły, rozwiązania. Jestem spokojny o potencjał Bydgoszczy, nasze zadanie polega na wspólnym wymyśleniu takich projektów, które będą atrakcyjne dla miast, które już tę sieć tworzą. Aby zostać przyjętym do tego elitarnego grona, musimy zainteresować przyszłych partnerów nowymi pomysłami i wartościami. To właśnie one staną się argumentami dla ekspertów UNESCO - mówił na konferencji prasowej Henryk Martenka. Jeśli znajdziemy się w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, będzie to dla Bydgoszczy duża nobilitacja. Będziemy mogli nie tylko chwalić się naszym potencjałem i dokonaniami, ale otworzy nam to nowe drogi rozwoju, także w biznesie i przedsiębiorczości - dodał Martenka.

Do zadań pełnomocnika prezydenta miasta ds. aplikowania do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO będzie należało przygotowanie kompletnego wniosku Miasta Bydgoszczy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO wraz z niezbędnymi dokumentami. O dołączeniu Miasta do listy SMK zdecyduje organ decyzyjny UNESCO. Kompletną aplikację musimy złożyć do końca czerwca 2021 roku. Listę miast UNESCO ogłosi w listopadzie.

Warto wiedzieć:
Sieć Kreatywnych Miast UNESCO (UCCN) została utworzona w 2004 r. w celu wspierania międzynarodowych inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w obrębie i pomiędzy miastami na świecie, które zainwestowały w kulturę i kreatywność jako strategiczną dźwignię dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Miasta członkowskie wchodzące w skład sieci pochodzą ze wszystkich kontynentów i regionów o różnych poziomach dochodów i różnej liczbie mieszkańców. Pracują razem na rzecz wspólnej misji: umieszczenia kreatywności i przemysłu kulturalnego w głównym obszarze swoich planów rozwoju miejskiego, aby uczynić miasta bezpiecznymi, odpornymi, sprzyjającymi integracji i zrównoważonemu rozwojowi, zgodnie z Agendą Narodów Zjednoczonych na rok 2030 dotyczącą zrównoważonego rozwoju.

Sieć Kreatywnych Miast składa się z miast zaangażowanych w łączenie swoich zasobów, doświadczeń i wiedzy w celu realizacji wspólnych celów określonych w deklaracji misji sieci oraz w aktywną współpracę na szczeblu międzynarodowym poprzez partnerstwa międzymiastowe.
Jako laboratoria pomysłów i innowacyjnych praktyk, Kreatywne Miasta UNESCO wnoszą konkretny wkład w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju poprzez kształtowanie polityki oraz projekty oddolne. Ich zaangażowanie świadczy o ich centralnej roli na pierwszej linii frontu zrównoważonego rozwoju.

JAK WYBIERANE SĄ MIASTA?

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla wszystkich miast należących do państw członkowskich ONZ i członków stowarzyszonych.
Miasto może zostać uznane za Kreatywne Miasto UNESCO na podstawie treści, wpływu i zasięgu proponowanego przez nie planu działania oraz jego potencjalnego wkładu w ogólną wizję i cele sieci, jak również jego zaangażowania w działalność UNESCO i agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Dyrektor Generalny UNESCO jest odpowiedzialny za wyznaczenie miast zgodnie z procedurą określoną poniżej, po przeprowadzeniu wewnętrznej technicznej kontroli wstępnej oraz zewnętrznej w porozumieniu z:
1.    Wyznaczonymi przez UNESCO niezależnymi ekspertami specjalizującymi się w siedmiu kreatywnych dziedzinach objętych siecią kreatywnych miast UNESCO i innych sektorach kultury i twórczości lub w rozwoju obszarów miejskich;
2.     Miastami członkowskimi, które są reprezentatywne dla siedmiu dziedzin twórczych: Rzemiosło i sztuka ludowa, projektowanie, film, gastronomia, literatura, sztuki medialne i muzyka.
Wyznaczenie przez UNESCO wskazuje na uznanie jakości, znaczenia i wykonalności strategii i proponowanego planu działania nakreślonego we wniosku w celu realizacji celów sieci, zgodnie z jej misją.

Miasta, które są członkami sieci, uznają znaczenie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju obszarów miejskich i w związku z tym zobowiązują się do zwiększenia roli kultury i kreatywności w realizacji Agendy zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.