logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zdobądź grant na edukację kulturalną
Teatr Polski w Bydgoszczy uruchamia III edycję programu Struktury Kultury adresowaną m. in. do pedagogów, nauczycieli, animatorów i artystów. W ramach projektu można starać się o granty na edukację kulturalną. Nabór trwa do 16 lutego.


Struktury Kultury są częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura (2016-2018), promującego i dotującego działania z zakresu edukacji kulturowej. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, a koordynatorem w województwie kujawsko-pomorskim jest Teatr Polski w Bydgoszczy.

To już trzecia i ostania edycja programu grantowego, w ramach którego dofinansowanie otrzymać mogą przedsięwzięcia opracowane przez tandemy – przedstawiciela oświaty i kultury, którzy wspólnie zrealizują własne nowatorskie projekty.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne mieszkające i prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie kujawsko-pomorskim: pedagodzy, nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy, trenerzy, artyści, liderzy lokalnych społeczności, projektanci działań społecznych, kuratorzy. Także te osoby, które na co dzień pracują w szkołach, domach i ośrodkach kultury, instytucjach kultury i artystycznych, organizacjach pozarządowych, spółdzielniach. O granty mogą starać się także ci, którzy nie są związani z żadną instytucją.

Do zdobycia będą dwa rodzaje grantów: małe (8 000 zł) lub duże (12 000 zł). Proces zgłoszenia jest prosty.

Krok I: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wystarczy zarys, krótki opis tandemu i projektu, który miałby zostać dofinansowany.
Krok II: Udział w nieodpłatnych warsztatach, które odbędą się w weekendy marca. Celem spotkań jest nie tylko aspekt integracyjny, ale przede wszystkim edukacyjny, pozwalający zdobyć informację m.in.: o sposobach pozyskiwania grantów, wypełniania wniosków etc.
Krok III: Po cyklu marcowych warsztatów uczestnicy będą dopracowywać swoje pomysły i ponownie składać wniosek konkursowy, który będzie podstawą do ubiegania się o grant.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie (krok III) jest uczestnictwo w cyklu warsztatowym (krok II). Nabór trwa do 16 lutego.
Struktury Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie www.struktury-kultury.pl