logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stypendia dla kultury – I edycja 2022
Ruszyła I edycja naboru wniosków o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na projekty realizowane w pierwszych miesiącach 2022 roku. Wnioski można składać do końca listopada 2021 r.


Wnioski stypendialne (wypełnione komputerowo) na przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2022 r. należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2021 roku do Urzędu Miasta Bydgoszczy -  ul. Jezuicka 1 (ratusz) lub ul. Sielanka 8A (Biuro Kultury Bydgoskiej).

Opiniowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Przy rozpatrywaniu i rekomendowaniu wniosków do dofinansowania Komisja, poza wytycznymi określonymi Regulaminem przyznawania stypendiów, będzie brała pod uwagę możliwość realizacji proponowanego zadania w warunkach stanu epidemii COVID-19, obowiązującym na obszarze kraju.

Lista stypendiów przyznanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ogłoszona zostanie na stronie internetowej Miasta Bydgoszcz do końca roku 2021.

Warto wiedzieć
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury przyznawane są osobom indywidualnym lub grupom trzy razy w roku na podstawie Uchwały Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku. Przeznaczone są na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty artystyczne i twórcze takie jak, np.: napisanie lub wydanie  książki, płyty, realizację filmu czy wystawy, udział  w festiwalach, kursach, rezydencjach artystycznych – również odbywających się za granicą. Do wniosków na przedsięwzięcia odbywające się zagranicą wymagane jest przedłożenie zaproszenia. Do wniosków dotyczących projektów wydawniczych wskazane jest dołączenie rekomendacji i recenzji wydawniczych, które  mają decydujący wpływ  na ocenę wniosku  przez Komisję Stypendialną. W ciągu roku można otrzymać dwa stypendia na przedsięwzięcia realizowane w kraju i jedno stypendium realizowane poza granicą, przy czym każdorazowo należy składać wniosek tylko na jedno przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.