logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Młyny Rothera. Budowa na starcie. Raport nr 4
Trwa przygotowanie placu budowy niezbędnego do rozpoczęcia dużych prac przy rewitalizacji Młyna Rothera. To największa inwestycja budowlana finansowana przez miasto o wartości 92 mln zł. Dzięki niej zabytkowy gmach będzie znów tętnił życiem i służył mieszkańcom oraz turystom.


Umowa została podpisana w czerwcu. Plac budowy wykonawca przejął z początkiem lipca. Obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem zaplecza budowy. Powstaje ono na terenie pomiędzy polaną i spichrzem zbożowym. Ustawiono kontenery pełniące funkcję biura budowy. Częściowo demontowane jest również stare ogrodzenie. W najbliższych dniach wytyczone zostaną tymczasowe drogi i place, na których składowane będą materiały budowlane.

Roboty wykonywane będą jednocześnie w czterech obiektach kompleksu (młynie, spichrzu zbożowym, spichrzu mącznym i łazienkach). W pierwszej kolejności będą prowadzone prace przy renowacji ścian zewnętrznych oraz stolarce okiennej i drzwiowej. Kolejnym etapem staną się prace budowlane i instalacyjne wewnątrz kompleksu. Najszybciej gotowa ma być część ze spichrzem zbożowym (vis a vis mariny).

W spichrzu zbożowym zrealizujemy projekt „Park kultury”. Na jego realizację uzyskaliśmy 15 mln unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakłada on prace budowlano– konserwatorskie i adaptacyjne wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej sprzętu i wyposażenia. Jedna ze stref ma obejmować „Ogrody Wody. Stany Skupienia”. Kończą się prace nad tą koncepcją.

W spichrzu mączny zrealizujemy inne projekty, które mają między innymi wzmocnić turystyczny potencjał miasta np. ekspozycję prezentującą funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Budynek łazienek wykonany jako wolnostojący na planie prostokąta, usytuowany nad brzegiem rzeki Brdy, za północnym szczytem spichlerza zbożowego (północnego) poddany zostanie również rewitalizacji. Będzie stanowił zaplecze dla obsługi tramwaju wodnego. Budynek młyna (łączący oba spichrza) będzie pełnił między innymi funkcję klatki schodowej. Zaplanowano w nim  umieszczenie wind. Na jego szczycie znajdzie się taras widokowy.

Projekt budowlany zakłada też zagospodarowanie otoczenia. Na terenie działki projektuje się duży taras pomiędzy skrzydłami obu spichrzy. Na taras prowadzić mają  reprezentacyjne schody z elementami zieleni oraz małej architektury, która może być traktowana jako siedziska, miejsca wypoczynku, przestrzeń rekreacyjna itp. Ich istotnym elementem mają być  niecki  i fontanny  wypełnione wodą. Taras będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, które dostaną się na niego za pomocą pochylni.  Na tarasie zaprojektowano odbudowę budynku kotłowni, który może pełnić funkcję kawiarni. Pod tarasem znajdą się ogólnodostępne toalety oraz parking.