logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Młyn Rothera. Poznaliśmy oferty wykonawców. Raport nr 2
3 podmioty są zainteresowane rewitalizacją kompleksu z Młynem Rothera. Koszt inwestycji potencjalni wykonawcy oszacowali na kwoty od 92 do 98 mln zł. W zabytkowym gmachu Spichrza Zbożowego powstanie park kultury, w którym znajdą się przestrzenie wystawiennicze.


W pierwszej kolejności będą prowadzone prace przy renowacji Młyna Rothera i Spichrza Zbożowego (od strony Brdy). Zaplanowano tam m.in. roboty przy renowacji ścian, stolarce okiennej, instalacyjne i wykończeniu wnętrz. Planowany  finisz  prac w tej części obiektu to koniec przyszłego roku. To właśnie w tym budynku zrealizujemy projekt „Park kultury”. Na jego realizację uzyskaliśmy 15 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakłada on prace budowlano – konserwatorskie i adaptacyjne w Spichrzu Zbożowym wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej sprzętu i wyposażenia. Jedna ze stref ma obejmować „Ogrody Wody. Stany Skupienia”. Zaplanowano też w obiekcie przestrzeń wielofunkcyjną z możliwością wydzielenia mniejszych przestrzeni na organizację biura festiwalowego, wystaw czasowych, warsztatów, konferencji, pokazów oraz sale audiowizualne i strefę partycypacji przeznaczoną na wystawy czasowe. W budynku wydzielona zostanie też przestrzeń typowo komercyjna pod restaurację.

Do końca 2020 roku zakończą się natomiast prace w Spichrzu Mącznym (od strony ul. Mennica), który może zostać wykorzystany do realizacji innych projektów.

Realizacją zamówienia są zainteresowane trzy pomioty. Budimex, Ebud Przemysłówka oraz konsorcjum stworzone przez Alstal. Wyceniły one wartość prac budowlanych w zabytkowych gmachach na kwoty od 92,1 do 98,3 mln zł. W najbliższych tygodniach weryfikowane będą oferty potencjalnych wykonawców. W związku z tym, że w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej na inwestycję rezerwowano około 60 mln zł, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zgłosi autopoprawkę umożliwiającą rozstrzygnięcie przetargu.

Projekt budowlany, na podstawie którego zlecone zostały wszystkie  prace został opracowany w ubiegłym roku. Zakłada on rewitalizację całego kompleksu dawnego Młyna wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Na terenie działki projektuje się duży taras pomiędzy skrzydłami obu spichrzy. Mają  na niego prowadzić reprezentacyjne schody z elementami zieleni oraz małej architektury, która może być traktowana jako siedziska, miejsca wypoczynku, przestrzeń rekreacyjna itp. Ich istotnym elementem mają być  niecki  i fontanny  wypełnione wodą. Taras będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, które dostaną  się na niego dzięki pochylniom.  Na tarasie projektuje się odbudowanie budynku kotłowni, który może pełnić funkcję kawiarni. Pod tarasem znajdować się będą ogólnodostępne toalety oraz parking. Budynek łazienek wykonany jako wolnostojący na planie prostokąta, usytuowany nad brzegiem rzeki Brdy, za północnym szczytem spichlerza zbożowego (północnego) poddany zostanie również rewitalizacji z przeznaczeniem na kasy i poczekalnię dla obsługi tramwaju wodnego. Na szczycie Młyna Rothera planowany jest taras widokowy.


 
Warto dodać, że w ubiegłym roku zakończyły się częściowe prace konserwatorsko-budowlane w Spichrzu Zbożowym. Polegały one na restauracji konstrukcji oraz wymianie poszycia i pokrycia dachu, restauracji ścian zewnętrznych, łącznie z ich wzmocnieniem poprzez budowę drewnianej konstrukcji wewnętrznej ściany szkieletowej. Kosztowały one prawie 3 mln zł. Wcześniej zrealizowano natomiast prace porządkowe i zabezpieczające.