logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dyrektor Parku Kultury odebrał powołanie
Dziś, 2 grudnia br. dyrektor Parku Kultury w Młynach Rothera odebrał z rąk prezydenta Rafała Bruskiego powierzenie obowiązków dyrektora instytucji. Dyrektor został wybrany w drodze konkursu, został zarekomendowany do objęcia stanowiska przez komisję konkursową w październiku 2019 r. jego kadencja będzie trwała 4 lata.


- Panie Dyrektorze, gratuluję i życzę powodzenia na nowej drodze zawodowej. Zarządzanie tak szczególną instytucją, jaką będzie Park Kultury w Młynach Rothera to duże wyzwanie, ale i wielka szansa. Cieszę się, że już na etapie rewitalizacji budynku będzie Pan w tym procesie uczestniczył – mówił wręczając powierzenie Prezydent Rafał Bruski. 

Sławomir Czarnecki urodził się w 1977 roku w Bydgoszczy. Jest menadżerem kultury, absolwentem filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zanim został dyrektorem Parku Kultury w Bydgoszczy był kierownik działu badań i rozwoju w Instytucie Kultury w Gdańsku. Wcześniej pracował m.in. w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku - był szefem marketingu. W latach 2009-2011 współtworzył wniosek aplikacyjny Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i odpowiadał za obsługę public relations kandydatury Gdańska do ESK 2016. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2014-2015. Autor publikacji z zakresu polityki kulturalnej, komunikacji w kulturze i wykorzystywania marketingu w działalności kulturalnej. Pochodzi z rodziny Szyperskiej. 

Warto wiedzieć:

Instytucja kultury pn. Park Kultury w Bydgoszczy została powołana decyzją radnych Rady Miasta Bydgoszczy 27 marca br. Pierwszym etapem rewaloryzacji kompleksu Młynów jest realizowany obecnie projekt inwestycyjny pod nazwą Park Kultury. Ma być nową miejską instytucją kultury, a jej głównym celem będzie prowadzenie wielokierunkowej działalności na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury. 

W zrewitalizowanym kompleksie Młynów Rothera powstanie nowoczesna instytucja kultury o wielokierunkowym charakterze, której oferta będzie nie tylko różnorodna i dynamiczna, ale i dostosowana do różnych grup odbiorców. W nowo utworzonej instytucji planowane jest umiejscowienie interaktywnych ekspozycji o innowacyjnym charakterze, stanowiących harmonijne połączenie osiągnięć nauki, sztuki i techniki. 

Szeroka oferta kulturalna skierowana do odbiorców w każdym wieku będzie miała znaczący wpływ na społeczno-kulturalny wymiar naszego miasta i sprawi, że dostępność kultury w naszym mieście znacznie się poprawi. 

Funkcje, jakie pełnić będzie najbardziej atrakcyjny, a jednocześnie stanowiący największe wyzwanie, zarówno pod względem rewitalizacji jak i zagospodarowania kompleks Młynów Rothera, wielokrotnie były przedmiotem publicznej dyskusji. W badaniach opinii społecznej przeprowadzanych m.in. w 2017 roku przeważały głosy o przeznaczeniu Młynów Rothera na potrzeby prowadzenia działań w zakresie kultury i nauki, w tym prezentacje atrakcyjnych wydarzeń artystycznych, wystawy oraz przedsięwzięcia edukacyjne w nowoczesnej multimedialnej formie. Mieszkańcy wskazywali Młyny Rothera jako miejsce wypoczynku oraz prezentacji stałej wystawy związanej z wodą, stanowiącą nieodłączny element tożsamości miasta. 

Statut instytucji kultury pn. Park Kultury w Bydgoszczy dostępny jest TUTAJ