logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o kulturę i nasze zabytki - co nas czeka w 2023 roku?
W przyszłym roku na inwestycje związane z kulturą i ochroną zabytków miasto planuje wydać około 65 mln złotych. Najwięcej z tej kwoty pochłonie dalsza modernizacja i przebudowa Teatru Polskiego. Ponad 17 mln zabezpieczamy też na rozbudowę o IV krąg Opery Nova.


Od 2022 roku trwa modernizacja i przebudowa Teatru Polskiego. Obecnie trwają jeszcze prace rozbiórkowe. Pozwolą one zbudować m.in. nową komfortową widownię. Polepszona zostanie akustyka, rozbudowana zostanie główna bryła budynku, który zostanie też dostosowany od potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel planujemy wydać w 2023 r. ponad 35 mln złotych.


Ponad 17 mln zł przeznaczamy na pierwsze prace przy rozbudowie o IV krąg Opery Nova. Zadanie realizowane jest wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim. IV krąg obejmował będzie salę kameralną dla 485 osób, hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym, wielofunkcyjna przestrzeń wystawiennicza, sala kinowa dla 205 osób oraz łączniki z budynkiem głównym. Na 2023 r. planowane jest przeprowadzenie badań archeologicznym i rozpoczęciem robót budowlanych.
Dodatkowe prace zlecimy jeszcze przy Teatrze Kameralnym. W 2023 r. na froncie budynku przy ul. Grodzkiej zamontowana zostanie lustrzana instalacja artystyczna. Dla prężnie działającej instytucji zakupione zostaną też m.in. reflektory sceniczne I zestaw mikroportów.
Ponad 7 mln zł przeznaczymy na kontynuację prac nad dokumentacją, która umożliwi zagospodarowanie kolejnych przestrzeni Młynów Rothera i organizację kolejnych wystaw stałych. Otwarcie jednej z nich - Młyn Maszyna - planowane jest na drugą połowę 2023 r.


800 tys. złotych w budżecie na 2023 r. pozwoli dokończyć modernizację budynku Galerii Miejskiej bwa oraz na zakupy inwestycyjne. Przypomnijmy, że zakres prowadzonych obecnie prac obejmuje m.in. demontaż starej okładziny z piaskowca i montaż nowych materiałów, ocieplenie dachu budynku biurowego, wymianę stolarki okiennej w budynku wystawienniczym na piętrach, gdzie organizowane są wystawy.
W 2023 r. czeka nas kolejny etap modernizacji obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie. Na ten cel przewidziano 1 mln, 470 tys. zł. 300 tys. zł zabezpieczamy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozostałych budynków DAG Farbrik Bromberg. Docelowo funkcjonować ma w nich muzeum techniki.
Kwotą 500 tys. zł wesprzemy ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Kwota ta obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków leżących w granicach miasta.