logo miasta - trzy kolorowe spichrze

I Bydgoskie Uczniowskie Spotkania Humanistyczne „BUSH 2018”
Młodzież z naszego miasta wzięła dziś (30 maja) udział w I Bydgoskich Uczniowskich Spotkaniach Humanistycznych. Celem projektu jest kształtowanie postaw humanistycznych i szerzenie wartości związanych z tolerancją i otwartością na innych.


Bydgoskie Uczniowskie Spotkania Humanistyczne to część projektu „Bydgoszcz Otwarta i Tolerancyjna”, w który zaangażowane są bydgoskie placówki oświatowe. W środę 30 maja młodzież podsumowała projekt podczas Gali BUSH 2018, którego celem jest kształtowanie postaw humanistycznych, promocja najzdolniejszych młodych bydgoskich humanistów, a także szerzenie wartości związanych z tolerancją i otwartości.

Bydgoski Projekt Miejski  „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” jest realizowany od roku 2017. Zakończony zostanie z czerwcu 2018. Głównym jego celem jest aktywne działanie bydgoskich szkół, które promują postawę tolerancji i otwartości na ludzi, bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny.  Program obejmuje liczne przedsięwzięcia, m. in.  akcje takie jak:

-  „Mapa Tolerancji II” - stworzenie fizycznej mapy Bydgoszczy, na której zaznaczone zostaną obiekty, charakteryzujące się wysokim stopniem tolerancji i otwartości na różnorodność. Osobne kolory odpowiadać będą poszczególnym typom tolerancji (np. wobec ras, płci, stopnia niepełnosprawności). Do tego wirtualny album ze zdjęciami i krótkimi notkami biograficznymi uczniów, którzy mają jedną cechę wyróżniającą ich spośród wszystkich innych.

- „Zegar Nie – tolerancji” - symboliczne urządzenie, z minutami odliczanymi do północy. Północ oznacza taki stopień nietolerancji w Bydgoszczy, w którym życie obywateli (bez względu na pochodzenie, poglądy itp.) przestaje być bezpieczne i komfortowe. Wpływ na przesuwanie wskazówek zegara mają poszczególne wydarzenia miejskie (decyzje urzędników, incydenty, atmosfera społeczna).

Wśród akcji związanych z projektem „Szkołą Otwarta i Tolerancyjna” są także: Bydgoski Hayde Park, Rada Yedi
i Tolerancyjna Lista Przebojów. W ramach projektu odbyły się także konkursy, gry miejskie, m. in. Tolerancja Oczami Dziecka, Gramy w Zielone, Renesans Naszych Czasów czy Tropiciele.