logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Drogi Wodne - zapraszamy na konferencję
Już dziś, 17 maja (czwartek) o godzinie 16:00 w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza odbędzie się konferencja pt: „Miejsce Bydgoszczy na transportowej mapie Polski – Drogi Wodne”. Spotkanie poświęcone będzie rewitalizacji dróg wodnych.


Prelegentami będą prof. Zygmunt Babiński, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także przewodniczący Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który przedstawi plany rewitalizacji dróg wodnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Kanału Bydgoskiego, Wisły oraz lokalizacji portu multimodalnego. Podczas konferencji prelekcję wygłosi także Grzegorz Boroń, dyrektor Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, który opowie o zwiększeniu mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego, morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych – projekt EMMA. 

Celem konferencji jest zaprezentowanie aktualnych koncepcji i projektów powiązanych z drogami wodnymi przebiegającymi przez Bydgoszcz.

Po prezentacjach przewidziana jest dyskusja.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.