logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowoczesne laboratoria w zabytkowym gmachu
Kontynuowane będą prace przy przebudowie i adaptacji zabytkowego gmachu przy ul. Seminaryjnej 3 do aktualnych potrzeb Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP. Szereg robót zaplanowano budynku oraz na terenie otaczającym budynek.


Po wymianie dachu oraz stolarki okiennej rozpocznie się szereg prac wewnątrz zabytkowego gmachu. Będą one polegać między innymi na remoncie laboratoriów i innych pomieszczeń, modernizacji instalacji technicznych oraz remoncie ogrodzenia i chodników. Będą one kosztować uczelnię około 7 mln złotych. 

Budynek został wzniesiony w latach 1905-07. Powstał według projektu mistrza budowlanego Lehwesse i inspektora budowlanego Heumanna. Gmach reprezentuje styl historyzujący. Jest wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, z ryzalitem środkowym od frontu i bocznymi skrzydłami. Cały kompleks zabudowy złożony jest z wielu brył o zróżnicowanej wysokości. Budynki nakryte są dachami mansardowymi. Początkowo funkcjonowało w nim Katolickie Seminarium Nauczycielskie. Rok  przed wybuchem II wojny światowej w gmachu zaczęło działać Państwowe Liceum Pedagogiczne. W 1967 roku budynek został przekazany na potrzeby Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy, która umieściła w nim Wydział Technologii Chemicznej oraz bibliotekę.