logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nagrody za prace naukowe
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pn. „Nagroda Prezydenta Miasta za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związana z Bydgoszczą obroniona w roku akademickim 2016/2017".


Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą
i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.
Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:
I miejsce - 10 tys. zł brutto;   II miejsce – 5 tys. zł brutto;   III miejsce – 3 tys. zł brutto.

Warto wiedzieć:
Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2016/2017, w okresie pomiędzy 1 października 2016 roku a 30 września 2017 roku. Prace prosimy dostarczać osobiście lub wysłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na pracę naukową” na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz (pokój nr 117A).

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 640/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku. Termin zgłaszania prac upływa 10 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.