logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nagrody za prace naukowePrezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i doktorskie oraz inżynierskie i licencjackie związane z Bydgoszczą obronione w roku akademickim 2017/2018".

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:
PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
I miejsce - 10 tys. zł brutto;   II miejsce – 5 tys. zł brutto;   III miejsce – 3 tys. zł brutto
PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
I miejsce - 6 tys. zł brutto;   II miejsce – 3 tys. zł brutto;   III miejsce – 2 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2017/2018, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2017 roku a 30 września 2018 roku.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
(pokój nr 117A).

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2019 roku (dostępny poniżej).

Termin zgłaszania prac upływa 4 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Dokumenty do pobrania na dole strony.

Nagrody wręczane zostaną podczas organizowanych w kwietniu 2018 roku uroczystości związanych z Urodzinami Miasta.

---- ---- ----

Dotychczas przeprowadzono siedem edycji konkursu.

W 2018 roku postanowiono przyznać jedną pierwszą nagrodę oraz trzy równorzędne, trzecie nagrody:

       • Dawid Szatten „Wpływ działalności człowieka na procesy fluwialne dolnego odcinka Brdy” (I nagroda)
       • Dastin Adamowski „Zintegrowane modele zlewni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury” (III nagroda)
       • Wojciech Babiński i Jakub Świś „Analiza funkcjonalna skrzyżowania ul. Kamiennej i Gdańskiej w Bydgoszczy” (III nagroda)
       • Ariel Śliwiński „Przestrzeń handlowa w centrum miasta. Projekt renowacji hali targowej w Bydgoszczy” (III nagroda)

W roku 2017 nagrodzono prace:

 • Katarzyny Lewandowskiej „Koncepcja rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - architektoniczne środki przywracania aktywności obiektu zabytkowego” (I nagroda),
 • Ewy Ciołak „Projekt Aranżacji Przestrzeni Miejskiej «Magiczne Schodki» w Bydgoszczy” (II nagroda),
 • Renaty Zborowskiej-Dobosz „Zagrożenia jakości wód podziemnych ujęcia wody «Las Gdański» w Bydgoszczy przez emisję zanieczyszczeń z terenu ogrodów działkowych” (III nagroda).

 

W 2016 roku nagrodzono prace:

 • Łukasza Pierona "Projekt rewitalizacji Wisły w obszarze planowanego portu multimodalnego w rejonie Bydgoszczy – Solca Kujawskiego" (I nagroda),
 • Natalii Muchy "Koncepcja architektoniczna Centrum Warsztatów Plastycznych z przestrzenią wystawienniczą przy ulicy Kamiennej w Bydgoszczy jako miejsce integracji artystycznej lokalnej społeczności" (II nagroda),
 • Bartosza Dąbrowskiego, Szymona Marcińskiego "Zdalnie sterowany robot do zadań specjalnych" (III nagroda).

 

W 2015 roku nagrodzono prace:

 • Konrada Garbowskiego "Koncepcja zagospodarowania wybranych obszarów w Bydgoszczy" (praca magisterska, I nagroda), 
 • Daniela Białki "Forum Wodne w Bydgoszczy" (praca magisterska, II nagroda), pobierz pracę: cz. 1, cz. 2, cz. 3,
 • Małgorzaty Wawer "Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy" (praca inżynierska, III nagroda), pobierz pracę: cz. 1.


W 2014 roku nagrodzono prace:

 • Wojciecha Babińskiego i Jakuba Świśa "Projekt koncepcyjny węzła drogowego – ul. Fordońska i Andersa w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Joanny Klusek "Koncepcja projektowa zagospodarowania zielenią wybrzeża Wisły w Starym Fordonie" (II nagroda),
 • Agnieszki Szykanowskiej "Ocena przydatności podziału czystości ran operacyjnych według klasyfikacji CDC dla wyboru profilaktyki antybiotykowej i antybiotykoterapii u noworodków leczonych operacyjnie" (II nagroda).

 

W 2013 roku nagrodzono prace:

 • Marty Boreckiej i Radosława Kluska "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze osiedli Przylesie i Bohaterów w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Michała Cabańskiego "Ocena rozwoju infrastruktury rowerowej miasta Bydgoszczy w latach 2002-2011" (II nagroda),
 • Pauliny Szupiluk "Internet jako środek elektronicznej komunikacji wyborczej. Analiza kampanii samorządowej 2010 w Bydgoszczy" (III nagroda),
 • Dominiki Muszyńskiej-Jeleszyńskiej "Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji" (III nagroda).

 

W 2012 roku nagrodzono prace:

 • Marty Boreckiej i Radosława Kluska "Koncepcja projektowa ulicy Rydygiera i Matki Teresy z Kalkuty w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Dawida Gulczyńskiego "Topografia miasta w powieści Jerzego Sulimy-Kamińskiego 'Most Królowej Jadwigi" (II nagroda).


Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie Prace Naukowe
- Zgłoszenie Prace Naukowe
- Regulamin Prace Naukowe