logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Mroźna kraina w Myślęcinku
Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę kompleksu wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych w Myślęcinku. Zamieszkają w nim m.in. foki, pingwiny, niedźwiedzie i lisy polarne, rosomaki oraz renifery i woły piżmowe.


Leśny Park Kultury i Wypoczynku prace nad koncepcją tak zwanego biegunarium zakończył w ubiegłym roku.  Realizacja ambitnego projektu  planowana jest w ciągu dwóch lat. Ogłoszony już został przetarg na prace projektowe i budowlane (tryb „zaprojektuj i wybuduj”). Biegunarium będzie   kolejną atrakcją w istniejącym ZOO, które obecnie poszerza swoją ekspozycje o gatunki spoza naszego kraju. Wraz z budową pawilonu akwarium i terrarium ogród odwiedza coraz więcej gości. Teraz LPKiW zamierza rozbudować go o kompleks dla zwierząt okołobiegunowych.

Projekt „mroźnej krainy” będzie ulokowany w tylnej części istniejącego zoo. Pierwszym widocznym obiektem dla zwiedzających będzie budynek wielofunkcyjny. Na dwóch kondygnacjach będzie około 400 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Funkcjonować mają tam zaplecze socjalne dla pracowników, punkt gastronomiczny dla zwiedzających, toalety ogólnodostępne oraz ambulatorium dla wszystkich zwierząt. Umożliwi to rozbiórkę tymczasowych kontenerów socjalnych. Elewacja nowego budynku ma nawiązywać do całego projektu oraz zbudowanego wcześniej pawilonu akwarium-terarium.

 

Jedna z największych stref ma być przeznaczona dla niedźwiedzi polarnych. Zajmie ona blisko 3800 metrów kwadratowych. Projekt będzie zrealizowany w głębi ZOO, obecnie teren ten zajmuje silnie zadrzewiony wybieg dla dzików i nieużytkowane tereny zielone. Na jego terenie znajdą się m.in. gawry, skały i basen. Cześć basenu ma być przeszklona by możliwe było oglądanie z poziomu obniżonego chodnika pływających zwierząt.

Dwa duże wybiegi zyskają też renifery i woły piżmowe. Będą one rozdzielone wspólnym budynkiem mieszczącym stajnie oraz zaplecze gospodarcze. Cały teren przeznaczony pod te dwa gatunki zajmie ponad 3900metrów kwadratowych.W południowej części znajdzie się strefa przeznaczona dla fok. Wybieg dla tych zwierząt będzie składał się głównie z dużego basenu zewnętrznego, wraz z mniejszymi powierzchniami suchymi. Uzupełni je budynek zaplecza technicznego. Tu również zaplanowano  część basenu przeszklić i obniżyć przylegający chodnik dla zwiedzających, aby możliwy był wgląd pod wodę celem obserwacji pływających fok. Cały teren przeznaczony pod ten gatunek, to ok 1400metrów kwadratowych. Podobną budowę ma mieć strefa dla pingwinów, ale zajmie ona znacznie mniej miejsca (niespełna 500 metrów kwadratowych). Podobnie jak dla fok, ich wybieg to basen oraz część sucha, z budynkiem zaplecza technicznego związanym z technologią basenową i filtracją wody.  Powierzchniowo najmniejszy teren, zajmować będzie wybieg łączony lisów polarnych i rosomaków. Łączna powierzchnia terenu to ok 400m2.Wszystkie wybiegi i baseny mają być zaaranżowane w sposób możliwie wiernie oddający naturalne środowisko zwierząt. Będą wyposażane w elementy dostosowane odpowiednio do potrzeb, trybu życia i aktywności w zależności od gatunku.

Całość zostanie uzupełniona szerokim chodnikiem dla zwiedzających o cechach promenady, tj. z małą architekturą w postaci licznych ławek czy koszy na odpadki, estetycznego ogrodzenia, tablic informacyjnych dot. prezentowanych zwierząt i oświetlenia zewnętrznego

Ważne liczby:

  • Powierzchnia całego kompleksu wybiegów – 13 tysięcy metrów kwadratowych
  • Szacowany koszt inwestycji – 10 mln zł
  • Czas realizacji – 2 lata