logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Drodzy Kandydaci, Rodzice/Opiekunowi prawni

W dniach od 24 lipca od godz. 12:00 do 31 lipca 2023 r.  do godz. 15.00  prowadzony będzie nabór uzupełniający  do szkół ponadpodstawowych .

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób tradycyjny, bez wspomagania komputerowego. Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, posiadającej wolne miejsca. Harmonogram rekrutacji zawarty jest w Zarządzeniu Nr 9 /2023 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023. Zachęcamy do zapoznania się, link do strony poniżej:

Zarzadzenie_Nr_9-2023_Kujawsko-Pomorskiego_Kuratora_Oswiaty__1_.pdf (www.bydgoszcz.pl)

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia nastąpi do dnia 25 lipca 2023 r.
Dodatkowo na witrynie kandydata systemu naborowego „Vulcan” w zakładce „Wolne miejsca” w dniu 24 lipca br. zostanie Państwu udostępniona informacja o wolnych miejscach w oddziałach szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz.
Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej  dostępne będą miejsca w utworzonych dodatkowych oddziałach w liceach ogólnokształcących:
1.    klasa biologiczno –chemiczna w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Paderewskiego  w Bydgoszczy przy ul. Szarych Szeregów 4a,
2.    klasa z grupą policyjną i grupą psychologiczno – prawną w XII Liceum Ogólnokształcącym (w Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego  przy ul. Puszczykowej 11),
3.    klasa turystyczno – przyrodnicza w XV Liceum Ogólnokształcącym  im. Jeremiego Przybory z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  (w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego  przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13),
4.    klasa historia – wos w XXI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym (w Zespole Szkół 19 im. Synów Pułków przy ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11.