logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

 

Wolne miejsca w Pałacu Młodzieży i młodzieżowych domach kultury.

 Informujemy, że w ciągu całego roku szkolnego można zapisywać się na wolne miejsca w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie, link do strony naborowej: https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz/News.

Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć pozaszkolnych, rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży.

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 264/2020 z dnia 19 maja 2020 r., zostały ustalone nowe terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej sportowej/mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, oraz oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej - w tym terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej  i sprawdzianu predyspozycji językowych.

  • ·         Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 264/2020 znajduje się w zakładce klasy sportowe, mistrzostwa sportowego i dwujęzyczne po prawej stronie.   (--->)