logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Znamy potrzeby bydgoskich seniorów
Podczas dzisiejszej (23 listopada) konferencji prasowej przedstawione zostały wyniki diagnozy potrzeb i potencjału seniorów w mieście. Omówiona też została koncepcja utworzenia Bydgoskiego Biura Seniora. W konferencji uczestniczyła zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.


W konferencji udział wzięły również łącząca się z Krakowa Adriana Wenc - realizatorka diagnozy, specjalistka w Oficynie Profilaktycznej oraz Karolina Kallas, koordynatorka działającego w strukturach Urzędu Miasta Bydgoskiego Biura Seniora.

Miasto Bydgoszcz przywiązuje bardzo dużą wagę do polityki senioralnej. Od kilku lat realizujemy liczne projekty na rzecz seniorów. Funkcjonuje Bydgoska Rada Seniorów, realizowane są programy Bydgoska Karta Seniora, czy Koperta Życia oraz programy społeczne, chociażby „Złota Rączka”, czy teleopieka.

Ucieszyła mnie informacja, że bydgoscy seniorzy nie czują się w naszym mieście wykluczeni, gdyż w Bydgoszczy realizowanych jest wiele ciekawych pomysłów. Bydgoszcz jest prekursorem nowych pomysłów i rozwiązań na rzecz seniorów. Dzięki diagnozie potrzeb seniorów będziemy mogli lepiej planować działania na ich rzecz – mówiła w trakcie konferencji zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

Nie na wszystkie potrzeby seniorów opisane w diagnozie Miasto Bydgoszcz będzie w stanie reagować. Samorząd lokalny nie ma bowiem wpływu na kwestie związane z  systemem emerytalnym, czy służbą zdrowia. Sporo postulatów i oczekiwań seniorów w Bydgoszczy będzie można jednak zrealizować.

Odpowiedzią na potrzeby seniorów w mieście będzie utworzenie Bydgoskiego Centrum Seniora.

Diagnoza jednoznacznie wskazała, że osoby w wieku 60+ oczekują w Bydgoszczy placówki, która pozwalałaby im podnosić kompetencje, zwłaszcza cyfrowe, a także umożliwiałaby zaspakajanie potrzeby wypełnienia czasu wolnego.

Idealnie w te oczekiwania wpisuje się plan inwestycyjny Miasta Bydgoszczy dotyczący dwukondygnacyjnego lokalu przy ul. Dworcowej 3 z przeznaczeniem na  Bydgoskie Centrum Seniora. Będzie to blisko 230 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na aktywność osób w wieku senioralnym. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora przy ulicy Dworcowej w Bydgoszczy” - wpłynęły 2 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wyniosła: 2.190.386,69 zł brutto.

Inwestycja obejmuje przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego po byłym salonie fryzjerskim w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora. Prace realizowane będą na trzech poziomach: parter, I piętro oraz przynależna do lokalu piwnica.
Przystosowanie lokalu do nowych potrzeb wymaga:
- zainstalowania platformy dźwigowej dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- wykonania nowych schodów w miejscu starych drewnianych,  
- wykonania pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
- przebudowy instalacji wewnętrznych,  
- remontu wszystkich pomieszczeń.  

Przystosowanie lokalu na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora zajmie około 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Bydgoskie Centrum Seniora funkcjonować będzie jako przestrzeń ogólnodostępna dedykowana mieszkańcom w wieku senioralnym. Na parterze przewidziane zostały kawiarnia, biblioteka typu bookcrossing oraz przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toaleta. Z  parteru seniorzy dostaną się na I piętro za pomocą platformy dźwigowej lub schodów. Na I piętrze znajdować się będzie sala konferencyjna do 50 osób, salka szkoleniowa dla 15 osób i pokój pracy dla 3 osób z Bydgoskiego Biura Seniora. Na I piętrze zaprojektowane zostały też sanitariaty - odrębne dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, kuchenka oraz pomieszczenie porządkowe dla personelu sprzątającego.