logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zielona Bydgoszcz częścią Zielonej Europy
Miasto realizuje priorytetowo zadania, na które udaje się pozyskać dofinansowanie unijne. Nowo wybrana Komisja Europejska stawia na zielony ład oraz ochronę klimatu. Chcemy być jak najlepiej przygotowani do kolejnej perspektywy unijnej i już przystępujemy do tworzenia dokumentacji projektowych, które pozwolą skutecznie ubiegać się o dofinansowania w przyszłych latach.


Ponad 130 tysięcy bydgoszczan wzięło udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju 2019 roku. Wybory były początkiem cyklicznych zmian w instytucjach europejskich, których ostatnim krokiem jest powołanie organu wykonawczego całej UE, czyli Komisji Europejskiej. Jako miasto uczestniczyliśmy w sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, która miała miejsce w dniach 25-28 listopada. Wizyta była również okazją do rozmów na temat rozwoju miast, ich przyszłości oraz wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027.

- Zainteresowanie miastami w Unii Europejskiej bardzo rośnie – wszystko, co dotyczy zanieczyszczenia powietrza, transportu, badań naukowych, ale również dysproporcji społecznych kumuluje się właśnie w miastach – tłumaczy Jan Olbrych poseł do PE. – Aktualnie prowadzimy działania zmierzające do uwzględnienia w przyszłej perspektywie finansowej środków na rozwój obszarów miejskich, na nowe projekty miejskie, także na agendę miejską. Uważam, że tematyka miast wymaga specjalnego traktowania przez UE, dziś polityka miejska jest już równie ważna, co polityka regionalna – dodaje.

Podczas obrad Parlamentu Europejskiego przewodnicząca nowej KE Ursula von der Leyen przedstawiła swoje główne cele i założenia na przyszłe lata. Wśród nich pojawił się plan zielonego ładu Europy oraz propozycja stworzenia europejskiego prawa klimatycznego. Te kierunki są ściśle powiązane z działaniami w zakresie ochrony klimatu w naszym mieście. Bydgoszcz, jako lider w zakresie łagodzenia zmian klimatu ogranicza zużycie energii we własnych obiektach, w zakresie oświetlenia miasta oraz transportu. Działania te związane są także z koniecznością ograniczania wydatków bieżących na energię.Cel UE – neutralność klimatyczna do 2030 roku
Miasto postawiło sobie w ostatnim czasie podobne cele związane z ochroną klimatu. Niedawno przystąpiliśmy do kolejnej edycji Porozumienia Burmistrzów – największego na świecie ruchu na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 roku w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele. Fakt, że Miasto jest członkiem Porozumienia Burmistrzów wpływa na lepsze postrzeganie i zdecydowanie pomaga przy aplikowaniu o nowe projekty finansowane przez Komisję Europejską. Wizerunkowo jesteśmy miastem, dla którego ochrona klimatu ma znaczenie i atut ten pokazujemy na konferencjach krajowych i zagranicznych. Ponadto w listopadzie razem z innymi polskimi miastami, zawarliśmy koalicję klimatyczną, by wspólnie działać na rzecz ochrony klimatu, a celem porozumienia jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. Bydgoszcz, jako pionier w działaniach na rzecz ochrony klimatu została także zaproszona do projektu o akronimie BEACON, który ma wskazywać innym drogę i prowadzić skuteczne działania na rzecz ochrony klimatu.

Przygotowujemy się także do kolejnego dużego pakietu termomodernizacji. 20 miejskich budynków ma korzystać z zielonej energii. Z zapowiedzi nowej KE wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii ma zostać zwiększone z 50% do 75%. Z ochroną klimatu ściśle powiązane są także przyszłe inwestycje tramwajowe – skutecznie obniżają zanieczyszczenie powietrza w mieście. Na opracowanie dokumentacji nowych tras tramwajowych zabezpieczyliśmy w przyszłorocznym budżecie niemal milion złotych. Liczymy, że w kolejnej perspektywie finansowej UE przygotowane przez nas dokumentacje projektowe uzyskają dofinansowanie. Wiele zależy także od sytuacji finansowej naszego miasta – przypomnijmy, że przyszłoroczny budżet będzie mniejszy o około 100 milionów złotych.

- W obecnej sytuacji politycznej, miasta muszą być bardzo dobrze przygotowane do kolejnej perspektywy finansowej UE. Polski rząd nie ma wpływu na negocjacje budżetu, ogranicza dochody i zwiększa wydatki samorządom. Jeżeli samorządy nie będą same działać i reagować może pojawić się niekorzystny mechanizm mnożnikowy, przez który miasta stracą jeszcze więcej .Przygotowanie odpowiednich dokumentacji zgodnych z polityką Unii Europejskiej jest jedyną szansą na skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych w przyszłych latach – tłumaczy Radosław Sikorski, poseł do PE.

W Bydgoszczy realizujemy także wiele projektów miękkich, które związane są z ochroną klimatu. To m.in. projekt „CWC Obieg Wody w Mieście - Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia racjonalnego korzystania z wody zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym”. Projekt ma na celu promowanie kultury oszczędzania wody, sposobów pozyskiwania i wykorzystywania wody deszczowej w miastach, odzyskiwania wody szarej i stosowania rozwiązań opartych na naturze.

Bydgoszcz realizuje także projekt o akronimie BeePathNet, który ma na celu popularyzację hodowania pszczół w miastach. Przystąpienie Bydgoszczy do projektu wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, lokalny i silny wpływ człowieka na środowisko powoduje negatywny wpływ m.in. na populacje różnych gatunków owadów.