logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zespół Szkół Handlowych świętował setne urodziny
Bydgoski Zespół Szkół Handlowych obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia. W sobotę, 18 listopada br. nauczyciele, uczniowie i absolwenci ZSH wspólnie świętowali. W uroczystości wziął udział Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, radni Miasta Bydgoszczy, byli dyrektorzy ZSH i pracodawcy współpracujący z „handlówką”. Galę poprowadzili absolwenci szkoły.


- Kiedy cofniemy się pamięcią do czasów, kiedy Bydgoszcz odzyskała niepodległość, był to czas, kiedy powołanie do życia instytucji edukacyjnych było ogromnym wyzwaniem. Brakowało nauczycieli. Do powstania szkoły przyczynili się w dużej mierze przedsiębiorcy, którzy dostrzegli potrzebę edukacji i rozwoju w wielu obszarach. Mury to jedno, szkołę tak naprawdę tworzą ludzie – nauczyciele, rodzice i uczniowie, którzy wkraczają w dorosłość, chcą się rozwijać, pogłębiać wiedzę. Gratuluję Państwu dokonanych wyborów, pasji i entuzjazmu – mówił Prezydent Rafał Bruski.
Powołane na przełomie 1923/1924 roku Liceum Handlowe i Miejska Szkoła Handlowa były jedynymi tego typu placówkami edukacyjnymi na Pomorzu. W 1929 r. dyrektorem szkoły został Józef Witek – był najdłużej kierującym szkołą dyrektorem – pozostał nim aż do 1965 r.
W 1930 r. zmianie uległ cykl nauczania (na trzyletni) oraz nazwa szkoły na Trzyklasową Miejską Szkołę Handlową w Bydgoszczy – dzięki temu oprócz dwuletniej szkoły zawodowej młodzież w klasie trzeciej mogła kształcić się w przedmiotach administracyjno-gospodarczych.


Po wojnie, w 1945 r., reaktywowano Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie i Miejskie Liceum Handlowe, które po 5 latach zmieniło nazwę na Państwową Szkołę Administracyjno-Gospodarczą, a w 1953 r. szkoła handlowa została przyłączona do Technikum Kolejowego Ministerstwa Kolei.
Ważną datą w historii placówki był rok 1974, kiedy szkoła zyskała wreszcie stałą siedzibę – budynek przy ul. Kaliskiej 10 (w budynku tym do tej pory mieściło się IV LO). W 1976 r. powołano do życia Liceum Zawodowe nr 8, a rok później – Zespół Szkół Handlowych. W 1981 r. szkoła otrzymała sztandar, a za patronkę – Marię Dąbrowską. W kolejnych latach następowały zmiany organizacyjne w strukturze placówki, a ostatecznie w 2007 r. do Zespołu Szkół Handlowych przyłączono Zespół Szkół Odzieżowych.
W 2008 r. dyrektorem szkoły została Alina Mazur, która kieruje placówką do dziś.

W następnych latach szkoła wzbogaciła ofertę o nowe, atrakcyjne na rynku pracy kierunki. W 2018 r. nastąpiła przeprowadzka Zespołu Szkół Handlowych do budynku przy ul. Gajowej 94 – w miejsce wygaszanego Gimnazjum nr 9. Z kolei budynek przy ul. Kaliskiej 10 przeznaczony został na potrzeby SP nr 20.