logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zastrzeż swój PESEL
Numer PESEL można zastrzec już od listopada 2023 r., jednak od 1 czerwca br. w usłudze zaszły ważne zmiany – firmy i instytucje mają obowiązek sprawdzać status numeru PESEL. Każdy kto chce zastrzec swój PESEL może to zrobić m.in. poprzez aplikację mObywatel oraz w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.


Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy.
Od 17 listopada 2023 r.  możliwe jest zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie - także przy użyciu aplikacji mObywatel - lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy.

W Urzędzie Miasta Bydgoszczy można to zrobić w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Jezuickiej 14 A w godz. pracy Urzędu oraz w placówkach UM w Fordonie przy ul. Emilii Gierczak 6 i w Centrum Handlowym Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1.
W przypadku zastrzegania numeru w urzędzie konieczny będzie osobisty wniosek złożony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.
Urząd bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:
•    Zastrzeżenia numeru PESEL
•    Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL
•    Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL
•    Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne
•    Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić:
1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl
2. Wykorzystując aplikację mObywatel
3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
•    po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia,
•    w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców,
•    w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości,
•    w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.