logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zaprojektuj symbol Teatru Kameralnego
Ogłaszamy konkurs na projekt symbolu Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Zwycięska praca zostanie umieszczona na frontowej elewacji zrewitalizowanego obiektu.


W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i podmioty prawne, które zajmują się projektowaniem plastycznym – w szczególności profesjonalni artyści plastycy i studenci takich kierunków jak malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne, wzornictwo, architektura wnętrz czy szeroko pojęte sztuki wizualne.

Technika plastyczna jest dowolna – może to być płaskorzeźba, malarstwo ścienne czy grafika. Zwycięski projekt zostanie umieszczony na elewacji frontowej budynku Teatru Kameralnego i stanie się symbolem tego obiektu.

Prace oceniane będą pod względem wartości artystycznej, czytelności symbolu i trwałości techniki wykonania. Za projekt, który wybierze jury przyznane zostaną trzy nagrody w wysokości:  5 tys. zł ( I nagroda), 3 tys. zł ( II nagroda) i 1 tys. zł (III nagroda). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnie z wymaganiami REGULAMINU.

Termin składania prac upływa 30 kwietnia 2017 roku.  Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Plastyk Miejski, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15 z dopiskiem „Konkurs na symbol Teatru Kameralnego”.

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 maja 2017.