logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Z Unią nam po drodze. Ruszamy z kolejnymi projektami
W tym roku będziemy obchodzić jubileusz 20 lat Polski w Unii Europejskiej. 80 procent mieszkańców uważa, że Bydgoszcz korzysta na obecności w europejskiej wspólnocie, w której oprócz integracji gospodarczej wyjątkową rolę pełnią takie wartości jak demokracja, godność ludzka, wolność i równość. Sprawdzamy, jakie projekty będą realizowane w Bydgoszczy dzięki unijnej współpracy.


 - Często zapominamy, że Unia Europejska to coś więcej niż wspólnota gospodarcza – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Wiele osób próbuje sprowadzić naszą obecność w tej wspólnocie do finansowego wsparcia ważnych inwestycji, projektów. Oczywiście ten bilans wyszedł Bydgoszczy na duży, ponad miliardowy  plus. Przed nami szereg kolejnych ambitnych projektów i inwestycji. Jednak równie istotna powinna być dla nas wspólnota wartości, na których powstawała i opiera się Unia Europejska. Szczególnie po doświadczeniach ostatnich lat ta refleksja jest mi bardzo bliska - zbyt często zasady demokracji, godność wielu obywateli, ich prawa i równość wobec prawa schodziły na drugi plan. W tym czasie o te kanony demokracji upominało się wiele europejskich instytucji.

Nowa perspektywa, nowe inwestycje

W Bydgoszczy rozpoczęliśmy już realizację zadań, które są finansowane ze środków na lata 2021-27. Podpisaliśmy pierwsze umowy związane z naszymi inwestycjami. Najważniejsze z nich to m.in.:

 • Zakup nowoczesnych, niskopodłogowych  tramwajów (75,4 mln zł dofinansowania)
 • Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 (5,2 mln zł dofinansowania)
 • Adaptacja budynku na Błoniu na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (dofinansowanie 2,9 mln zł)

Złożyliśmy też wnioski na realizację szeregu innych projektów. Czekamy na rozstrzygnięcia związane z takimi projektami jak:

 • Realizację dodatkowych zajęć w bydgoskich podstawówkach oraz dokształcanie nauczycieli
 • Doposażenie szkół zawodowych oraz szkolenia dla nauczycieli
 • Budowę i zakup punktów selektywnej zbiórki odpadów (w tym 3 mobilnych oraz 60 punktów na elektroodpady)
 • Utworzenia klastra energii (społeczności energetycznej, która wspólnie będzie wprowadzać rozwiązania ograniczające jej zużycie)
 • Zwiększenie odporności na cyberataki   

Przygotowujemy się również do aplikowania o środki na kolejne duże inwestycje, między innymi:

 • Termomodernizację miejskich budynków (kontynuacja programu ”Ekoszkoła i ekoprzedszkole”)
 • Rewitalizację parku Centralnego wraz z utworzeniem otwartego kąpieliska
 • Kolejny etap prac przy wykorzystaniu przestrzeni Młynów Rothera (m.in. Centrum Wiedzy o Mózgu)
 • Rozbudowę, modernizację i wyposażenia warsztatów w zawodówkach

W najbliższych latach w oparciu o środki unijne dla Metropolii Bydgoszcz (ponad 100 mln euro) zrealizujemy też szereg innych projektów:

 • Przebudowę torowiska na ul. Toruńskiej od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK (wybraliśmy wykonawcę)
 • Budowę dróg rowerowych łączących miasto ze ścieżkami w podmiejskich gminach (w tym roku zlecimy pierwsze zadania)
 • Projekty związane z zazielenianiem miasta (m.in. przygotowania do II etapu rewitalizacji parku Ludowego)
 • Rozbudowę ul. Nakielskiej (trwają prace projektowe)

Równocześnie miasto Bydgoszcz pozyskało na kluczowe projekty z krajowego programu FEnIKS (prawie 50 mln euro ). Przeznaczymy je na duże zadania inwestycyjne:

 • budowę torowiska na Szwederowo (trwają prace projektowe)
 • dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (po konsultacjach poprawiana jest  koncepcja)
 • modernizacja pętli Las Gdański (trwają prace projektowe)

Liczy się każde euro

Dodatkowe fundusze unijne mogą trafić do Bydgoszczy z Krajowego Planu Odbudowy m.in. na badania i remediacje terenów po dawnym „Zachemie” oraz na budowę terminala intermodalnego w Emilianowie. Na bieżąco analizujemy możliwości pozyskiwania środków unijnych w trybach konkursowych i przygotowujemy odpowiednie wnioski.

Warto wiedzieć

Łączna wysokość zdobytych pieniędzy unijnych w latach 2014-20  wyniosła ponad 1,3 miliarda złotych.  Środki pochodziły zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Infrastruktura i Środowisko, programów LIFE, POWER, czy Interreg Europa. Pomogły one zrealizować wiele kluczowych inwestycji takich ja: rozbudowa ul. Kujawskiej, Grunwaldzkiej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej. Dzięki nim udało się zrewitalizować Stare Miasto, Stary Fordon i kilka parków. Tchnęły życie w mury Młynów Rothera, Teatru Kameralnego oraz gmachu Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej.