logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wystawa jubileuszowa UTP 1951-2021
Zapraszamy na Mostową, gdzie prezentowana jest wystawa przedstawiająca historię UTP – największej i najstarszej państwowej uczelni wyższej w Bydgoszczy. Na planszach możemy zobaczyć, jak w kolejnych latach zmieniała się uczelnia, poznać jej wydziały, rektorów, a także największe osiągnięcia bydgoskich inżynierów. Wystawa stanowi część tegorocznych obchodów okrągłej rocznicy istnienia uczelni.


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest najstarszą publiczną uczelnią bydgoską, której geneza sięga 1951 (nie licząc półakademickiej Akademii Rolniczej istniejącej w Bydgoszczy w latach 1920–1923). Uczelnia trzykrotnie zmieniała swój charakter, strukturę organizacyjną oraz nazwę:

lata 1951–1964: Wieczorowa Szkoła Inżynierska z dwoma wydziałami – Mechanicznym i Chemicznym;
lata 1964–1974: Wyższa Szkoła Inżynierska realizująca kształcenie na czterech wydziałach technicznych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym;
lata 1974–2006: Akademia Techniczno-Rolnicza, po połączeniu WSI z bydgoską Filią Akademii Rolniczej w Poznaniu;
od 2006: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Obecnie trwają starania o przekształcenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Politechnikę Bydgoską. Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie oceniło przedmiotowy wniosek. Stosowny projekt ustawy został skierowany do prac legislacyjnych.

Wystawę będzie można oglądać na Moście Staromiejskim do 2 lipca.