logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wydłużamy zapisy na półkolonie!
Trwają zapisy na „Bydgoskie Półkolonie 2022”. Z letniego wypoczynku w mieście skorzysta w tym roku 4300 dzieci. Zapisy rozpoczęły się 26 maja i potrwają do 15 czerwca br. Są jeszcze wolne miejsca! Decyduje kolejność zgłoszeń.


Bydgoskie półkolonie Miasto organizuje w tym roku po raz czwarty. Skorzysta z nich w tym roku 4300 dzieci, o ponad 600 więcej niż w ubiegłym roku. W zajęciach mogą wziąć udział uczniowie bydgoskich podstawówek – do 13 roku życia. Półkolonie będą się odbywały w ramach tygodniowych turnusów – od poniedziałku do piątku przez 8 wakacyjnych tygodni. Uczestnicy będą objęci opieką w godzinach 8-15. Grupy będą liczyć 15 – 20 dzieci. Zajęcia będą organizowane w 37 placówkach oświatowych w całym mieście. Każdy uczestnik może skorzystać maksymalnie z 2 turnusów.

Ostatnie wolne miejsca

Zostały jeszcze wolne miejsca na półkolonie. W kolejnych tygodniach są to następujące placówki:

I tydzień - 27.06-1.07

 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 - ul. Dworcowa 82
 • Szkoła Podstawowa nr 19 - ul. Kapliczna 7
 • Szkoła Podstawowa nr 28 - ul. K.K. Baczyńskiego 1
 • Szkoła Podstawowa nr 37 - ul. Gdańska 122
 • Zespół Szkół 34 - ul. Zacisze 16
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - ul. Bohaterów Westeplatte 2

II tydzień - 4-8.07

 • Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Hetmańska 34
 • Szkoła Podstawowa nr 14 - ul.  Żmudzka 12
 • Szkoła Podstawowa nr 19 - ul. Kapliczna 7
 • Szkoła Podstawowa nr 37 - ul. Gdańska 122
 • Szkoła Podstawowa nr 46 - ul. Kombatantów 2
 • Zespół Szkół nr 32 - ul. Krucza 5A
 • Zespół Szkół 34 - ul. Zacisze 16
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - ul. Bohaterów Westeplatte 2

III tydzień - 11-15.07

 • Szkoła Podstawowa nr 37 - ul. Gdańska 122
 • Zespół Szkół 24 - ul. Puszczykowa 11
 • Zespół Szkół nr 32 - ul. Krucza 5A
 • Zespół Szkół 34 - ul. Zacisze 16

IV tydzień - 18-22.07

 • Młodzieżowy Dom Kultury nr  4 - ul. Dwrcowa 82
 • Zespół Szkół 19 - ul. A.G. Siedleckiego 11
 • Szkoła Podstawowa nr 37 - ul. Gdańska 122

V tydzień - 25-29.07

 • Szkoła Podstawowa nr 12 - ul. Kcyńska 49

VI tydzień - 1-5.08

 • Szkoła Podstawowa nr 12 - ul. Kcyńska 49


Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły podstawowej, pobranie i złożenie w wybranej placówce Karty Uczestnika oraz wyposażenie dziecka w Bydgoską Kartę Miejską uprawniającą do przejazdów komunikacją publiczną.
Półkolonie są bezpłatne – rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia, który wynosi 150 złotych za tydzień półkolonii. Z opłaty zwolnieni są rodzice i opiekunowie prawni dziecka, które bezpłatnie korzysta z posiłków w szkole lub pobiera stypendium socjalne.
Szczegóły rekrutacji opisane są w zasadach postępowania rekrutacyjnego do programu „Bydgoskie półkolonie 2022”.

Półkolonie 2022 w liczbach

4300 miejsc przygotowanych przez Miasto w ramach „Bydgoskich Półkolonii 2022” dla dzieci w wieku do 13 lat
287 grup dzieci, które wezmą udział w zajęciach; grupy będą liczyć 15-20 dzieci (wyjątek stanowią szkoły specjalne)
37 placówek edukacyjnych na terenie miasta
1,09 mln zł - łączny koszt organizacji półkolonii w 2022 roku
2 turnusy - maksymalna liczba turnusów, z których mogą skorzystać bydgoscy uczniowie, dzieci będą objęte opieką w godz. 8:00-15:00
15 czerwca - dzień zakończenia rekrutacji

 

Pliki do pobrania:

1. Karta kwalifikacyjna

2. Karta kwalifikacyjna - wersja ukraińska

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego

4. Zasady postępowania rekrutacyjnego - wersja ukraińska

5. Oświadczenie rodzica MDK

6. Oświadczenie rodzica MDK (ukr).

7. Oświadczenie rodzica BOPRA

8. Oświadczenie rodzica BOPRA (ukr).

9. Terminy i miejsca

 

Listy przyjętych zostaną wywieszone w placówkach i opublikowane na stronach internetowych placówek, do których zostały zgłoszone dzieci - 21 czerwca o godz. 15:00.