logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

WYBORY 2019 – INFORMATOR
Kiedy i gdzie głosować. Jak głosować bez zameldowania oraz podczas pobytu w innym miejscu. Instrukcja krok po kroku dla głosujących w wyborach po raz pierwszy.


Kiedy i gdzie głosować: 13 października (niedziela), godz. 7.00 – 21.00
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej odbędą się w niedzielę, 13 października 2019 roku. Głosować można nieprzerwanie w godz. 7.00 – 21.00. Aby zagłosować należy pobrać dwie karty do głosowania. Jedną do głosowania do Sejmu oraz jedną do głosowania do Senatu. Na każdej z kart należy postawić tylko jeden znak „x” w kratce przy nazwisku jednego kandydata wybierając z kilku list. Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki, czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu. Brak znaku „X” przy nazwisku z wybranej listy, powoduje nieważność głosu, a w praktyce oznacza niewybranie żadnego kandydata. Głosujemy w lokalu wyborczym, czyli w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Zazwyczaj będzie to miejsce, w którym głosowaliśmy podczas poprzednich wyborów (najczęściej są to szkoły). Jeśli głosowanie odbywać się będzie po raz pierwszy lub zmienił się adres zamieszkania należy znaleźć swój lokal wyborczy TUTAJ.

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą głosować w lokalu wyborczym dostosowanym do ich potrzeb na terenie ich osiedla po dopisaniu się do spisu wyborców. Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oznaczone są specjalnym znakiem w prawej części tabeli z adresami lokali. Link znajduje się TUTAJ.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z bezpłatnego transportu na niedzielne głosowanie. Pracownicy Domów Pomocy Społecznych wraz z Wolontariuszami pomogą dotrzeć do lokalu wyborczego po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr telefonu: 604 -759 – 812 lub 517 – 392 – 287. Podczas umówienia transportu należy podać swoje dane, adres oraz preferowaną godzinę. W niedzielę, 13 października o ustalonej godzinie transport będzie czekał na Państwa przed domem/blokiem.

Głosuj bez zameldowania: dopisanie się do spisu wyborców, głosowanie na podstawie zaświadczenia lub za granicą

Brak meldunku na osiedlu, na którym się mieszka nie wyklucza głosowania w lokalu wyborczym zlokalizowanym w miejscu zamieszkania. Wystarczy jedynie dopisać się do rejestru wyborców. Szczegółowe informacje o dopisaniu się do spisu wyborców znajdują się TUTAJ. Wniosek o dopisanie się do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej do 8 października. 

Jeżeli planujemy urlop lub wyjazd służbowy w czasie wyborów istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie miasta, w którym wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Można to zrobić najpóźniej do 11 października. W celu otrzymania zaświadczenia składa się wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Przyrzecze 7-13, pok. 104 lub Biurze Meldunkowym nr 4 przy ul. E. Gierczak 6 Informacje szczegółowe dot. zaświadczeń o prawie do głosowania znajdują się TUTAJ.


Moje pierwsze wybory – instrukcja krok po kroku
W niedzielę, 13 października wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i udać się do lokalu wyborczego (adresy lokali wyborczych znajdują się TUTAJ.) W lokalu wyborczym należy udać się do komisji, która na podstawie dokumentu tożsamości wyda karty do głosowania. Jeszcze tylko podpis w spisie wyborców i karty do głosowania są nasze. W swoich rękach będziecie trzymać dwa dokumenty. Jeden z nich w formie broszury to karta do głosowania do Sejmu. Druga, pojedyncza to karta głosowania do Senatu. W wyznaczonym miejscu  wybieramy swoich kandydatów do parlamentu – po jednym do sejmu i senatu. Należy zaznaczyć „x” na karcie przy nazwisku kandydata. Teraz wystarczy wrzucić karty do urny i gotowe.  Możliwość wybierania naszych przedstawicieli w Sejmie i Senacie to jedno z podstawowych praw obywatelskich. Każdy ma w wyborach taki sam głos – wybory są równe i każdy ma jeden głos. Jeżeli zostaniemy tego dnia w domu, to ktoś inny wybierze za nas. Sejm i Senat to organy władzy ustawodawczej w Polsce, czyli w tym miejscu tworzy się prawo. Sejm decyduje o podatkach, systemie edukacji, służbie zdrowia czy środowisku naturalnym. Większość spraw, którymi zajmuje się Sejm i Senat ma bezpośredni wpływ na nasze życie.

Sprawdź czy jesteś w spisie wyborców
Jeżeli pojawią się wątpliwości czy nasze nazwisko widnieje w spisie wyborców, należy skierować wniosek do urzędu miasta z zapytaniem, czy figurujemy w spisie wyborców. Termin na udostępnianie tych danych upływa 7 października.
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców znajduje się TUTAJ.