logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wspieramy kulturę
Rozstrzygnęliśmy konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymały łącznie ponad milion złotych wsparcia.


Na konkurs pn. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” przeznaczyliśmy łącznie 880 tysięcy złotych. Z ponad 80 ofert komisja konkursowa wybrała 32, którym została przyznana dotacja w wysokości od 10 do nawet 55 tysięcy złotych. Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się m.in. takie zadania, jak: 8. edycja Europejskiej Akademii Jazzu, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej, festiwal filmowy Przeźrocza, wystawa fotografii czy cykl interdyscyplinarnych spotkań z najlepszymi książkami dla dzieci i młodzieży. Pełna lista dofinansowanych zadań znajduje się TUTAJ.

Drugi konkurs to „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych”. Na ten konkurs przeznaczyliśmy 250 tysięcy złotych, a dzięki miejskiej dotacji 13 podmiotów będzie mogło zrealizować swoje projekty, m.in. wydanie książki dla dzieci pt. „Magiczna Bydgoszcz” czy powstanie filmu z czasu zarazy „Muzyka do oglądania”. Pełna lista ofert, które otrzymały dotację znajduje się TUTAJ.

Oba konkursy dotyczyły zadań na 2021 rok.