logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wspieramy dzieci i młodzież
101 projektów integrujących dzieci i młodzież w zakresie nauki, kultury, sztuki i rekreacji otrzyma od miasta dofinansowanie w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. W tym roku wśród wybranych przedsięwzięć dominują projekty artystyczne. Łączne dofinansowanie wyniesie prawie 400 tysięcy złotych.


Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) stanowią formę wsparcia finansowego dla inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. Zaplanowane jako jedno z działań w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”. Przyznawane w drodze konkursu na dany rok kalendarzowy, przeznaczone są na realizację adresowanych do dzieci i młodzieży projektów edukacyjnych oraz animacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym, rekreacyjnym i integracyjnym. Podejmowane w celu zapewnienia warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, poszerzają i urozmaicają ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych stanowiąc propozycję zagospodarowania czasu wolnego oraz płaszczyznę rozwijania pasji i zainteresowań.  

76 jednostek oświatowych złożyło 192 wnioski o BGO na 2023 r. Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do oceny wniosków, Prezydent Miasta przyznał 59 placówkom Bydgoskie Granty Oświatowe w kwocie 399 390,00 zł na realizację 101 projektów integrujących dzieci i młodzież w zakresie nauki, kultury, sztuki oraz rekreacji, w tym 14 projektów posiadających tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej z dofinansowaniem 163 500,00 zł.

Znaczącą grupę przyznanych BGO stanowiły realizacje artystyczne: działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży: muzycznych, wokalnych, tanecznych, teatralnych, filmowych – 21 projektów z dofinansowaniem 170 770,00 zł,

 • zajęcia wspierające rozwój: konkursy, warsztaty, pikniki – 13 projektów z dofinansowaniem 29 030,00 zł, 
 • nauki matematyczno-przyrodnicze: zawody matematyczne, konkursy, projekty edukacyjne – 5 projektów z dofinansowaniem 13 320,00 zł,
 • kształcenie zawodowe, przedsiębiorczość: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy, wojewódzki konkurs, forum, konkursy, warsztaty, kulinarny piknik – 7 projektów z dofinansowaniem 20 700,00 zł, 
 • edukacja humanistyczna: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, warsztaty, zajęcia, konkursy - 2 projekty z dofinansowaniem 5 620,00 zł,
 • edukacja historyczna: żywe lekcje historii, konkursy – 2 projekty z dofinansowaniem 4 450,00 zł,
 • edukacja informacyjna: gazetki szkolne, radiowęzeł – 1 projekt z dofinansowaniem 3 000,00 zł,
 • edukacja kulturowa: konkurs literacki – 1 projekt z dofinansowaniem 2 000,00 zł, 
 • edukacja patriotyczna: konkursy, wycieczki, projekty naukowo-artystyczne – 3 projekty z dofinansowaniem 8 750,00 zł,
 • projekty interdyscyplinarne: konkursy, gry dydaktyczne, projekty – 7 projektów z dofinansowaniem 22 550,00 zł,
 • rok patronacki (Miasto): konkursy, warsztaty, imprezy, gra terenowa, miejskie projekty z zakresu edukacji muzycznej – 6 projektów z dofinansowaniem 14 120,00 zł,
 • rok patronacki (inne jednostki): konkursy – 2 projekty z dofinansowaniem 6 820,00 zł,
 • programy wychowawcze: gry, zabawy, pikniki, konkursy – 1 projekt z dofinansowaniem 3 000,00 zł,
 • Teatr i film: Ogólnopolski konkurs filmów, Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych, przegląd filmowy, warsztaty, prelekcje, dyskusje, przegląd twórczości filmowej i fotograficznej - 7 projektów z dofinansowaniem 30 450,00 zł,
 • edukacja regionalna: warsztaty, lekcje muzealne, gra terenowa, konkursy – 4 projekty z dofinansowaniem 15 750,00 zł, 
 • edukacja językowa: Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, Bydgoski bój ortograficzny, konkursy, konfrontacje, prezentacje – 3 projekty z dofinansowaniem 6 220,00 zł,
 • zajęcia rekreacyjne, edukacja prozdrowotna, bezpieczeństwo: Mini Maraton Przedszkolaka, Ogólnopolski Konkurs „Ratujemy życie”, międzyszkolne turnieje i zawody rekreacyjno-sportowe, konkursy - 6 projektów z dofinansowaniem 18 400,00 zł,
 • aktywność twórcza: otwarte warsztaty plastyczne, imprezy, konkursy – 4 projekty z dofinansowaniem 6 420,00 zł,
 • zabawy, gry, rozrywki umysłowe: gry logiczne, gry terenowe, turnieje, konkursy - 2 projekty z dofinansowaniem 4 270,00 zł,
 • inne formy aktywności społecznej, samorządowej i integracja środowiska: działania edukacyjno-rekreacyjno-sensoryczne, profilaktyczne i prozdrowotne, rodzinne zabawy i potyczki, spotkania, imprezy plenerowe - 4 projekty z dofinansowaniem 13 750,00 zł,

Wśród 101 nagrodzonych grantami projektów, 66 BGO będą kontynuowane, 35 BGO to realizacje nowe. W 2023 r. placówki zaplanowały organizację przedsięwzięć grantowych głównie na szczeblu miejskim i międzyszkolnym/środowiskowym. 6 realizacji planuje się na szczeblu międzynarodowym.