logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wsparcie dla niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych
Bezpłatne kursy i szkolenia, staże zawodowe oraz wsparcie dotyczące zatrudnienia – niepełnosprawni absolwenci uczelni wyższych z naszego regionu mogą wziąć udział w programie „TEKA Absolwenta” i z pomocą fachowców znaleźć ciekawą pracę


TEKA Absolwenta to kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem, który ma pomóc w znalezieniu pracy. Realizowany jest przez Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół  wyższych, którzy: są mieszkańcami naszego województwa i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo muszą być absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki i  w tym samym czasie nie korzystają z innych programów aktywizacyjnych finansowanych z środków PFRON.

W ramach programu, osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci: bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych (w tym m. in. kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego), sfinansowania zdobycia uprawnień zawodowych (w tym min. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne), a także 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym czy wsparcia zatrudnienia i samego zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność  gospodarczą).

Projekt realizowany jest do 31 marca 2019 r.. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne dla beneficjenta. Więcej o projekcie www.fazon.pl

Projekt realizowany jest przez FAZON - Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.  Zainteresowani mogą wypełnić deklarację zgłoszeniową TUTAJ.