logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wiosenne przeglądy placów zabaw
Naprawa urządzeń zabawowych, prace malarskie, sprzątanie terenu, uzupełnianie piasku w strefie bezpiecznej oraz wymiana piasku w piaskownicach - to najważniejsze czynności wykonywane aktualnie w ramach wiosennego przeglądu miejskich placów zabaw. Wiosną zakończymy kompleksowy remont placu zabaw na Wyspie Młyńskiej.


Na miejskich placach zabaw prace zapewniające czystość i porządek oraz prace utrzymujące urządzenia zabawowe we właściwym stanie technicznym prowadzone są w dwóch okresach:
- zimowym (od listopada do lutego) dwa razy w miesiącu na każdym placu zabaw,
- letnim (od marca do października) raz na tydzień na każdym placu zabaw.
Zakres prac realizowanych na 55 bydgoskich placach zabaw (za wyjątkiem placów przyszkolnych, za stan których odpowiadają placówki szkolne i – oczywiście placów  położonych na terenach nienależących do miasta m.in. gruntach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot), obejmuje przeprowadzanie kontroli bieżących (raz na tydzień), kontroli funkcjonalnych (raz na miesiąc) oraz kontroli podstawowych (raz na rok). W zależności od wyników kontroli dokonywane są naprawy bieżące i naprawy główne. Na urządzeniach zabawowych, ogrodzeniach oraz ławkach prowadzone są także prace malarskie.

Wiosenne porządki
W ramach wiosennych przeglądów na placach zabaw, przeprowadzane są prace związane z m.in. z wymianą piasku w piaskownicach (w każdej miejskiej piaskownicy wymieniany jest minimum dwa razy w okresie letnim, w tym pierwszy raz w ramach wiosennych kontroli po zakończeniu zimy), malowaniem, czyszczeniem i konserwacją urządzeń zabawowych, naprawą bezpiecznej nawierzchni, naprawą lub wymianą łańcuchów huśtawek i połączeń śrubowych, wymianą paneli ogrodzeń, sprzątaniem całego terenu placu (w tym usuwanie niedopałków, porzuconych opakowań, papierów itp.), opróżnianiem koszy na odpady.
Podobne prace prowadzone są na terenie wybiegów dla psów. Od marca, przez cały okres wiosenno-letni, kontrole na placach zabaw i wybiegach dla czworonogów prowadzone są raz w tygodniu.

Wyspa Młyńska z nowym placem zabaw
Jesienią rozpoczęliśmy kompleksową modernizację popularnego placu zabaw przy ul. Mennica. Prace obejmują wymianę nawierzchni na bezpieczną, wylewaną. Wzór nawiązywać ma do motywu fal wody, a ze względu na charakter Wyspy Młyńskiej kolory będą stonowane, harmonijnie wpisujące się w otaczającą przestrzeń. Odnawiane są istniejące  urządzenia zabawowe: m.in. kultowe czerwone krzesło, ławki oraz inne zabawki i tablice. Wymieniona zostanie karuzela. Plac tak chętnie odwiedzany przez najmłodszych bydgoszczan udostępnimy na początku maja. Prace kosztują ponad 650 tysięcy złotych, szczegóły TUTAJ.