logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Willa z cebulastym hełmem w remoncie
Trwa remont willi u zbiegu ulic K. Chodkiewicza i P. Wawrzyniaka. Budynek stanowi część dawnego osiedla urzędniczego na Bielawach. W tej części Bydgoszczy realizowanych jest wiele innych inwestycji, które znacząco wpływają na estetykę miejskiej przestrzeni. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Budynek wzniesiono około 1902 roku. Pierwszym właścicielem był Erich Grunwald, asystent administracyjny. Willa ta wyróżnia się między innymi narożną wieżyczką zwieńczoną cebulastym dachem kopułowym z iglicą. Górne partie budynku posiadają konstrukcję szachulcową. Narożniki budynku zdobi boniowanie. Willa przykryta jest wielospadowym dachem krytym dachówką. Obecnie prowadzony jest remont m.in. elewacji budynku.

Wcześniej w tej części osiedla wyremontowano wiele innych gmachów m.in. dawnego sierocińca, który obecnie pełni funkcję Komendy Miejskiej Policji.

Rozbudowany został również budynek z nr 51, który dziś pełni funkcje mieszkalne i biurowo-usługowe.

Przy północnej pierzei powstaje też nowy budynek mieszkalny, który zastąpił parterowe zabudowania o bardzo niskim standardzie.

Udany remont przeszły też trzy budynki biurowe, które wcześniej należały do Orange. Poza tym zrewitalizowana został otaczająca je przestrzeń.

W poprzedniej dekadzie zmodernizowano natomiast ulicę, przy której powstały nowe przystanki, droga rowerowa, chodniki i stylowe oświetlenie. Trwa rewitalizacja skweru E. Woyniłłowicza. Dzięki tym inwestycjom ta część osiedla Bielawy staje się znów jedną z wizytówek Bydgoszczy.

Trochę historii

Znajdujący się przed 1920 poza granicami miasta wschodni odcinek obecnej ul. Chodkiewicza stanowił ośrodek zabudowy Bielaw, stanowiących wówczas oddzielną gminę wiejską. To właśnie wzdłuż tej ulicy w XIX wieku skupiała się zabudowa. Ogromne zmiany zaszły w pierwszych latach XX wieku. Wówczas za sprawą spółdzielni oszczędnościowo-budowlanej urzędników bydgoskich instytucji na obszarze Bielaw pomiędzy dzisiejszymi ulicami Chodkiewicza i Kozietulskiego powstała kolonia piętrowych, murowanych domów jednorodzinnych z wysokimi, wielospadowymi dachami z czerwonej dachówki. Jeszcze przed włączeniem tego obszaru do Bydgoszczy powstały szpital i sierociniec. Intensywną zabudowa tej części miasta kontynuowana była w latach II RP. Wówczas w latach 1936-37 wybudowano również linię tramwajową. W latach 70. XX wieku na wielu pustych parcelach zaczęto wznosić na Bielawach bloki.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Powstają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.