logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wielkie inwestycje w szkole na Szwederowie
Ruszamy z dużymi inwestycjami w Zespole Szkół Specjalnych nr 30 przy ul. Jesionowej. Zaczniemy od remontu dachu. Zlecimy też zaprojektowanie basenu i opracowanie dokumentacji niezbędnej do kompleksowej termomodernizacji.


Budynek szkoły powstał w latach 1955-56. Składa się z trzech segmentów: gmachu dydaktycznego, łącznika i sali gimnastycznej. W pierwszej kolejności zlecone zostaną prace przy modernizacji i wymianie pokrycia dachowego. W ramach tego etapu prac zaplanowaliśmy m.in. wymianę dachówek, niezbędne wzmocnienie konstrukcji dachu, wymianę całej instalacji odgromowej, orynnowania, ułożenie izolacji stropu poddaszy oraz wykonanie prac dostosowujących budynek do przepisów przeciwpożarowych. Trwa przetarg na realizację tego etapu robót. Prace, po podpisaniu umowy, zajmą około 7 miesięcy. Dodatkowe środki na ten cel zabezpieczyła Rada Miasta na ostatniej sesji. 

W kolejnym etapie, ze względu na notowane straty ciepła, zlecimy kompleksową termomodernizację obejmującą m.in. docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i wykorzystanie źródeł odnawialnej energii. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na ten zakres zostanie ogłoszony latem. Na realizację tego zadania wykorzystamy środki zewnętrzne.Intensywnie przygotowujemy się również do budowy basenu. Będzie wyposażony w urządzenia do rehabilitacji dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, zaplecze sanitarno-szatniowe, techniczne oraz łącznik z gmachem szkoły. Obiekt będzie służył nie tylko uczniom ale też innym osobom z niepełnosprawnościami z terenu miasta. Basen ma powstać w części działki, gdzie dziś znajduje się parking, obok sali gimnastycznej. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu m.in. na nowy projekt budowlany. Na całą inwestycję Miasto na najbliższe lata zabezpieczyło łącznie 12 mln zł.

Ze Śródmieścia na Szwederowo

Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych jest jedną z trzech jednostek tego typu w Bydgoszczy. Szkoła powstała w 1967 roku w starym, liczącym ponad 100 lat, budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Dworcowej 82. W 2000 roku placówka została przeniesiona do gmachu przy ul. Jesionowej 30. Budynek na Szwederowie w ówczesnych warunkach zabezpieczał znacznie więcej miejsca. Przy szkole funkcjonuje zmodernizowane  boisko. Patronem Szkoły Podstawowej nr 1 jest Kornel Makuszyński. Z zasadami rekrutacji uczniów do tej placówki ukierunkowanej na kształcenie i rewalidację uczniów z niepełnosprawnościami można zapoznać się TUTAJ.