logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Węzeł Szarych Szeregów. Znamy oferty wykonawców. Raport nr 2
Trwa ocena ofert złożonych przez firmy zainteresowane przebudową węzła tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Szarych Szeregów oraz pętli przy ul. Magnuszewskiej. Wyceniły one wartość prac na kwoty od 65 do 85 mln zł.


Inwestycja poprawi komunikację na górnym tarasie Bydgoszczy i podniesie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Rozbudowa węzła umożliwi między innymi kierowanie  tramwajów z ulicy Wojska Polskiego (od strony centrum)  na Szpitalną. W ten sposób linie, które będą kursować nowym torowiskiem po Kujawskiej  będą mogły dojechać także na Glinki. Przygotowany projekt uwzględnia także budowę infrastruktury rowerowej, modernizację oświetlenie, kanalizacji  deszczowej i jezdni . Nowe przystanki i chodniki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sygnalizacje na najważniejszym węźle na Kapuściskach zostaną  włączone w system ITS, który nadaje priorytet komunikacji miejskiej. Bardzo ważnym elementem projektu jest przebudowa pętli przy ul. Magnuszewskiej. Na niej również będą zawracać składy jadące zarówno od węzła Szarych Szeregów jaki i od strony ronda Kujawskiego.

Realizacją prac budowlanych są zainteresowane 3 podmioty. Wyceniły one wartość prac na kwoty od 65 do 85 mln zł. Wszystkie firmy zaoferowały 8-letnią gwarancję. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Oceniana jest również doświadczenie kierowników robót.  Zakończenie podstawowych prac planowane jest jesienią przyszłego roku. Całe zadanie realizowane będzie etapami tak, by na górnym tarasie w trakcie poszczególnych robót zminimalizować utrudnienia. Jednocześnie prace będą koordynowane z modernizacją  torowiska na Toruńskiej.

Zmiany po konsultacjach

Warto podkreślić, że cały projekt uwzględnia wiele uwag bydgoszczan zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. W ich wyniku zadecydowano, że tramwaje przejeżdżające przez węzeł Szarych Szeregów będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach , tak by pasażerowie mogli wsiadać i wysiadać w najbardziej dogodnej części rozległego skrzyżowania. Zrezygnowano z przystanków jedynie po wschodniej stronie ul. Wojska Polskiego. Na wniosek mieszkańców wprowadzony został na ul. Wojska Polskiego od strony Wyżyn trzeci tor dal tramwajów skręcających w kierunku Perłowej. Dzięki temu nie będą one blokowały innych składów jadących w kierunku Glinek  lub Kapuścisk. Skrzyżowanie będzie też włączone w system ITS nadający priorytet komunikacji szynowej. Zaakceptowany został wniosek dotyczący wytyczenia drugiego przejścia dla pieszych na przystanku Szarych Szeregów od strony północnej. Skróci to czas dojścia na przystanek dużej liczbie pasażerów. Uwzględniono też pozostawienie możliwości zjazdu z ul. Bełzy na stację benzynową Statoil.

Razem z Kujawską, pętlą  Kapuściska i nowymi Swingami

Przebudowa węzła na Szarych Szeregów i pętli na Magnuszewskiej to jeden z elementów dużego projektu zakładającego poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli górnego tarasu Bydgoszczy (Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska). Wcześniej rozstrzygnęliśmy przetarg na zakup 21 nowych tramwajów (6 pojazdów już dostarczonych). Wiosną rozpoczęły się  prace na pętli Kapuściska. Trwa  też drugi etap przetargu na rozbudowę ul. Kujawskiej. W ramach przygotowań do tego zadania wykonane zostały niezbędne wycinki, a w wakacje rozebrany zostanie budynek przy Zbożowym Rynku 3.