logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uwaga! Zmiany dotyczące ulg dla użytkowników wieczystych nieruchomości
W związku ze zmianami art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm) Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, że wnioski dotyczące 50% bonifikaty w opłacie rocznej, przysługującej użytkownikom wieczystym nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, których miesięczny dochód uzyskany w 2017 r., w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, należy składać w terminie do 1 marca 2018 r. Druki wniosków dostępne są na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/wmg-przyznanie-ulgi-od-oplaty-rocznej-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego.asp#3) lub w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy (bud. A, pok. nr 1, 4, 11).