logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ulica Ciernikowa też do przebudowy
Kolejna ulica na Osowej Górze zyska twardą nawierzchnię. Mieszkańcy ul. Ciernikowej powołali stowarzyszenie, które w ramach Programu 25/75 zrealizuje inwestycję polegającą na budowie jezdni i chodnika.


Ulica Ciernikowa  liczy około 120 metrów. Obsługuje przede wszystkim zabudowania jednorodzinne i szeregowce położone po obydwu stronach ulicy. Ma charakter ulicy bez przejazdu. Zgodnie z opracowanym projektem powstać ma jezdnia o szerokości 5,5 metra. Ulica zostanie wyposażona też w odwodnienie. Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje i opaski z kostki betonowej pomiędzy jezdnią i ogrodzeniami.

Ogłoszony został już przetarg na wykonanie robót budowlanych. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena i długość gwarancji. Finiszu prac budowlanych można spodziewać się wiosną.  Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu 25/75 zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 25 procent kosztów inwestycji. Resztę środków zabezpieczyło w budżecie miasto Bydgoszcz. Na Osowej Górze dzięki programowi inicjatyw lokalnych przebudowano już ulicę Certową, Lipieniową i Delfinową (odbiory).

Ważne liczby:

  • Długość ulicy 120 metrów
  • Szerokość pieszojezdni 5,5 m
  • Liczba zjazdów 25 szt.