logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Błękitna z nową jezdnią i chodnikami
Wkrótce rozpocznie się budowa ulicy Błękitnej na Miedzyniu. Inwestycję zleca stowarzyszenie mieszkańców korzystające z miejskiego programu „25/75”. Dzięki inicjatywom lokalnym w tej części miasta wybudowano kilkanaście innych ulic.


Ulica Błękitna zapewni obsługę komunikacyjną przyległych domów jednorodzinnych. Dodatkowo, ułatwi też dojazd do innych posesji położonych w sąsiedztwie tej ulicy.   
 
Nawierzchnia jezdni zostanie wybrukowana betonową kostką na odcinku około 170 m. Po obu stronach zaprojektowano chodniki. Zaplanowano też niezbędne zjazdy na posesje (26 szt). Wody opadowe zostaną skierowane do kanalizacji deszczowej. Skrzyżowanie z ul. Cedrową otrzyma charakter wyniesionego, co podniesie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Na końcu ulicy, przy skarpie, powstanie plac do zawracania.
 
Obecnie trwa przetarg na wykonanie prac budowlanych. O wyborze najlepszej oferty zadecyduje cena i gwarancja. Prace budowlane i odbiory po zawarciu umowy zajmą około 3 miesięcy.

Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 20 procent kosztów inwestycji. Resztę środków (80%) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz.
 
Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia, gdy wcześniej realizowane były inne wspólne zadania przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej), mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

Podmioty zainteresowane pracami budowlanymi na  ul. Błękitnej mogą składać oferty do 28 października br. Dokumentacja jest dostępna na stronie  http://blekitna.com.pl/wp/
 
Na Miedzyniu, w oparciu o ten program, zbudowano już kilkanaście ulic, m.in. Kartuską, Poziomkową, Kalinową, Czeremchy, Borowikową,  Koźlakową, Kokosową, Konwaliową, Makową, Bluszczową, Rydzową, Przyleśną, Wiosenną, Cytrusową, Legnicką, Paprocią, Sztumską, Kwidzyńską i Szczytową.
 
Warto podkreślić, że w oparciu o inicjatywy lokalne, drogi mogą być utwardzane również z wykorzystaniem płyt ażurowych. W pilotażowym programie finansowanym przez miasto uzyskano bardzo dobre wyniki dla nowych dróg. Koszty ich budowy są przy tym o ponad połowę niższe. Teraz  mogą ją wykorzystywać również stowarzyszenia mieszkańców. Warunkiem do zaprojektowania zadania w tej technologii są dobre parametry przepuszczalności gruntu oraz brak ciężkiego ruchu.
 
Zadzwoń lub napisz!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:
•    tel. 52 58 58 721, 52 58 58 329 lub 52 58 58 829
•    mail: inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl