logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trwają prace przy naprawie mostu Uniwersyteckiego
Wykonawca rozpoczął naprawę mostu Uniwersyteckiego w terenie. Wcześniej opracował niezbędną dokumentację, która została uzgodniona m.in. z niezależnymi ekspertami. Prace mają zakończyć się za 110 dni.


Prace naprawcze składają się z trzech zasadniczych etapów:

  • projektowego – ukończony
  • naprawczego realizowanego w terenie – w toku
  • próbnych obciążeń po naprawie i  uzyskanie odpowiednich pozwoleń – planowane

Po zakończeniu etapu trzeciego nastąpi oddanie obiektu do ponownego użytku. Zgodnie z umową wykonawca ma jeszcze 110 dni na zrealizowanie naprawy.
Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty jest bardzo skomplikowana, bowiem będą prowadzone przy częściowo odprężonych linach. Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, będzie powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego nasz Wykonawca będzie realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym. Po zakończeniu naprawy mocowań, wanty zostaną ponownie napięte do wymaganych parametrów. Podczas prac naprawczych mostu Wykonawca zoptymalizuje również do obecnych standardów system monitoringu obiektu oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (w zakresie łożyska mostu).

Warto wiedzieć

29 stycznia bieżącego roku na moście Uniwersyteckim ujawniona została wada konstrukcyjna wynikająca najprawdopodobniej z błędnego projektu, który został wykonany w latach 2008-2010. Wyłączenie go z użytkowania do czasu  naprawy zalecili niezależni eksperci z branży mostowej. Decyzję za zasadną uznał również nadzór budowlany. ZDMiKP jako zarządca obiektu niezwłocznie zabezpieczył sam obiekt oraz wszystkie dokumenty, które mogą być pomocne w ustaleniu przyczyn awarii. Zawiadomiono w tej sprawie również Prokuraturę wskazując jako prawdopodobną przyczynę awarii – błąd projektowy. Ostateczne ustalenia śledczych będą podstawą do przyszłych roszczeń odszkodowawczych. Bezpośrednio po zamknięciu obiektu zlecono w trybie awaryjnym prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji mostowej poprzez podparcie całej konstrukcji specjalnymi podporami oraz rozpoczęto przygotowanie ogłoszenia przetargu na naprawę. Postępowanie zostało ogłoszone 15 kwietnia, a 30 lipca podpisano umowę z wykonawcą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska firma „Kormost”, która zadeklarowała wykonanie prac naprawczych za kwotę 6,3 mln zł oraz zachowanie terminu prac do 180 dni od dnia podpisania umowy.