logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

To już 60 lat. Piękny jubileusz SP 46 im. Unii Europejskiej
Szkoła Podstawowa nr 46 na bydgoskich Kapuściskach obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. To wspaniała okazja do wspomnień, powrotu do lat dzieciństwa i młodości oraz do oddania szacunku wszystkim osobom tworzącym jej historię. Okazja do świętowania jest podwójna, bowiem w tym roku przypada również 20-lecie nadania placówce imienia Unii Europejskiej.


Dzisiejsza (09.05) uroczystość obchodów 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 46 im. Unii Europejskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Kombatantów 2, była wyjątkową okazją do refleksji i kreślenia planów na kolejne lata. Zaproszeni goście składali życzenia, gratulacje, kwiaty oraz upominki. Zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz w imieniu Prezydenta Rafała Bruskiego, wręczyła na ręce dyrektor Elżbiecie Śmigielskiej list gratulacyjny dla szkoły. - Chciałabym złożyć bardzo serdeczne gratulację i życzenia dla całej społeczności szkolnej w imieniu Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz w swoim własnym. Chciałabym z tego miejsca podziękować byłym i obecnym nauczycielom szkoły, dyrektorom, pracownikom administracji i obsługi, wszystkim przyjaciołom szkoły jak i uczniom oraz ich rodzicom za to, że włożyliście Państwo tak duże serce i zaangażowanie w tworzenie pięknego wizerunku zewnętrznego jak i wewnętrznego szkoły. Gratuluje Państwu tego, już 20 lat temu Wasza szkoła zauważyła jak ważne są wartości, które przyświecają działalności Unii Europejskiej. Wszyscy możemy po 20 latach z dumą obserwować jak nasz kraj pięknie się rozwija, podobnie jak nasze miasto, które bardzo mocno skorzystało z obecności w Unii Europejskiej. Życzę, aby szkoła realizowała swoje marzenia, ambitne plany, aby dobrze się w tej szkole dzieciom uczyło, a Państwu jako pracownikom dobrze pracowało - mówiła zastępca Prezydenta Iwona Waszkiewicz. Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny.

SP 46 na Kapuściskach z  bogatą ofertą edukacyjno – rekreacyjną
Szkoła Podstawowa nr 46 na bydgoskich Kapuściskach, znajduje się na terenie przylegającym do przestrzeni rekreacyjnej w rejonie ulic Kombatantów i Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, w sąsiedztwie Szpitala Miejskiego. Teren wokół szkoły zachęca do plenerowych lekcji i szeroko pojętej rekreacji. Zimą, nie tylko społeczność szkolna ale również bydgoszczanki i bydgoszczanie mają do dyspozycji górkę saneczkową, a w okresie jesienno-letnim chętnie korzystają z przyległego lasu, trzech boisk sportowych w tym boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw. Podczas zeszłorocznych wakacji, zakończono prace związane z utworzeniem parku kieszonkowego obok Szkoły Podstawowej nr 46. Na powierzchni ok. 3 tys. m kw zamieniono, dzięki wyborowi mieszkańców i Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, plac przy szkole w nowe, „zielone miejsce”. W parku kieszonkowym zostało wykonanych wiele prac, które to miejsce całkowicie przeobraziło: powstały nowe trawniki, rośliny i krzewy,  nowe ławki z oparciem, stół do tenisa stołowego, zadaszona wiata, mini ogródek w skrzyniach oraz zasadzono klony. Inwestycja w ramach BBO kosztowała ponad 380 tys. zł.
Kilka lat wcześniej, ogólnodostępny teren pomiędzy SP nr 46 i ul. Zdrowotną zamienił się w atrakcyjne „Europejskie podwórko”. Znalazło się na nim szereg urządzeń do zabawy i kilka tablic edukacyjnych. W trakcie głosowania w 2016 roku na najlepsze pomysły zgłoszone w ramach BBO, „Europejskie podwórko” zdobyło na Kapuściskach największą liczbę głosów. Zagłosowało na nie blisko pół tysiąca bydgoszczan. Projekt zakładał przede wszystkim wyposażenie niewykorzystanego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców terenu, pomiędzy budynkiem szkoły i ul. Zdrowotną w sprzęt rekreacyjny dla dzieci. Dzięki temu powstał atrakcyjny plac zabaw - ustawione zostały m.in. zjeżdżalnie, huśtawki, domki dla dzieci. Elementem placu  są też tablice edukacyjne pomagające poznać inne europejskie kraje, np. ich flagi, kilka słów z języków obcych. Ideą „Europejskiego podwórka” jest wykorzystanie sąsiedztwa Szkoły Podstawowej nr 46, gdyż miejsce zostało zaaranżowane do prowadzenia zajęć w plenerze, a także otwartych warsztatów z plastyki, przyrody oraz języków obcych.Warto wiedzieć

Budowa gmachu szkoły rozpoczęła się w 1962 roku. Pierwsze lekcje rozpoczęły się 4 lutego 1963 r. Ostatniego dnia lutego 1964 r. odebrano gmach od wykonawcy, a 22 listopada 1964 r. ukończono budowę sali gimnastycznej i świetlicy. Budynek Szkoły Podstawowej nr 46 był jednym z pierwszych, początkujących  trzecią część osiedla Kapuściska. 21. kwietnia 2004 r. szkole nadano nowe imię – Unii Europejskiej. Obecnie w szkole uczy się około 450 uczniów, pracuje 43 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Priorytetem działań szkoły jest propagowanie wśród uczniów idei wspólnej Europy, kształtowania poczucia własnej tożsamości i postawy otwarcia się na inne społeczności i kultury. Uczniowie poznają tradycje i obyczaje państw Unii Europejskiej. To, co wyróżnia szkołę na Kapuściskach, to realizowany rozszerzony program nauczania języka angielskiego. Nauczyciele szkoły angażują się w realizację projektów międzynarodowych, m.in. tworzyli projekt Comenius w latach 2016-2018 oraz koordynowali projekt My Little Europe (Erasmus plus) przy którym współpracowało 6 państw. Kadra pedagogiczna wdraża również innowacyjne rozwiązania edukacyjne, m.in. poprzez realizację programów: ”Szkoła kompetencji – kształtowanie kompetencji społecznych uczniów”, „Przyjazna szkoła”, „Uniwersytet Dzieci z Klasą” i „Projekt e-Twinning”. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy - są laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów kuratoryjnych, zdobywają wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, a  także realizują swoje sportowe pasje, uczestnicząc w turniejach i rozgrywkach międzyszkolnych. Wśród uczniów są też tacy, którzy angażują się charytatywnie.