logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Teatr Kameralny w trakcie odbiorów
To już koniec prac w Teatrze Kameralnym. W zrewitalizowanym gmachu trwają odbiory techniczne. Po ich zakończeniu i wyposażeniu zaprosimy do niego bydgoszczan. Już dziś zachęcamy do obejrzenia najnowszych zdjęć.


Inwestycja realizowana u zbiegu ulic Grodzkiej i Podwale rozpoczęła się w 2019 roku. Konieczne było wzniesienie nowej konstrukcji głównego budynku. Podczas prac pod nadzorem konserwatora odtwarzano najcenniejsze elementy świadczące o historii gmachu, który przez wiele lat pełnił funkcje kulturalne. Wiele rozwiązań związanych z ostatecznym kształtem elewacji to efekt współpracy ze Społeczną Radą ds. Estetyki. Nie wszystkie pomysły ekspertów udało się jednak wcielić w życie ze względu na wytyczne niezależnych od Miasta służb konserwatorskich.

Główną część gmachu wzniesiono niemal od podstaw. Wykorzystano jednak oryginalny materiał do odtworzenia ściany od strony ul. Podwale. Przywrócono w niej otwory okienne i dodano sztukaterię.

Pracom konserwatorskim poddano budynek przy ul. Grodzkiej 16, który ma pełnić rolę sali wielofunkcyjnej. Zachował on oryginalny kształt. Na elewacji frontowej wykonana została imitacja szachulca, który pokazywały stare fotografie. Dach przykryty jest dachówką.

Wokół wstawionych okien zastosowano opaski z szarego piaskowca. Od frontu zarezerwowano miejsce na logo instytucji. Budynek szczególnie efektownie prezentuje się po zmroku.

Wiele dodatkowych prac na etapie budowy zleconych zostało przy oświetleniu. Zależało nam na dostosowaniu obiektu jak najbardziej do oczekiwań zespołu artystycznego. Zadbaliśmy również o nowoczesne rozwiązania poprawiające akustykę w obiekcie.

Obiekt jest  w całości dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Część korytarzy ma charakter pochylni. Przy schodach znajdują się podnośniki, a komunikację pomiędzy piętrami zapewniają windy. Na górnych kondygnacjach znajdują się m.in. sale prób.

Obecnie trwają odbiory. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i  wyposażeniu obiektu w  specjalistyczny sprzęt zrewitalizowany gmach znów będą mogli odwiedzać widzowie.

W Teatrze Kameralnym funkcjonować będzie nowa miejska instytucja  kulturalna, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Teatr Kameralny umożliwi też  prezentację form dramatycznych i muzycznych. Teatr realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców. Instytucja został powołana decyzją Rady Miasta już przed dwoma laty i przygotowywała przedstawienia korzystając z innych obiektów.

- Chcielibyśmy jeszcze w tym roku wystawić pierwsze przedstawienie na deskach nowej sceny – mówi dyrektor Teatru Kameralnego Marek Napierała. -  Oficjalne otwarcie obiektu to najprawdopodobniej I kwartał przyszłego roku. Zależne jest to jeszcze od bieżącej sytuacji epidemicznej. Dla nas przeprowadzka do nowego obiektu to duże wyzwanie. Chcemy kontynuować tradycje tego miejsca, gdzie odbywały się znakomite premiery, spektakle  cenione przez publiczność.

Sposób wykorzystania zrewitalizowanego gmachu został określony w m.in. w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2016 roku. Na potrzebę utworzenia drugiej sceny zwracały też uwagę środowiska kulturalne. Inwestycja została poza tym wpisana do Strategii Rozwoju Kultury na lata 2017-2026.  Roboty budowlane pochłonęły około 29 mln złotych. Pomogły nam fundusze europejskie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Unijne wsparcie to 12 mln zł.

Trochę historii:

  • Budynki Teatru Kameralnego pochodzą z lat 50. XIX wieku. Początkowo założenie miało charakter restauracyjno-rozrywkowy
  • Pod koniec XIX wieku powstała sala na 600 osób o neobarokowym wystroju
  • W 1919 roku w kompleksie otwarto restaurację Alt Bromberg (Stara Bydgoszcz), która funkcjonowała również w okresie XX-lecia międzywojennego
  • W latach 1947-49 miejsce zaadaptowano na scenę spektakli teatralnych
  • Obiekt ze względu na pogarszający się  stan techniczny i nie spełniający wymogów przepisów przeciwpożarowych wyłączono z użytkowania w 1988 roku
  • W 2006 roku gmach trafił w ręce miasta
  • W 2013 roku rozpoczęto przygotowania do rewitalizacji z wykorzystaniem funduszy unijnych
  • Prace budowlane rozpoczęły się w 2019 roku