logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szukamy chętnych do prowadzenia Welcome Desku
Szukamy chętnych do prowadzenia punktu informacyjnego pn. Welcome Desk w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w 2020 roku. Na oferty czekamy do 18 grudnia br.


Zadanie polega na prowadzeniu punktu informacyjnego, w tym zapewnienie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego oraz dostępu do infrastruktury i zasobów BCOPW dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz promowanie działań BCOPW we współpracy z pracownikami Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Miasta Bydgoszczy. 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 

Wartość dotacji na realizację projektu w 2020 roku wynosi 90 tysięcy złotych. 

Termin składania ofert upływa 18 grudnia br. Oferty prosimy składać na adres: Zespół Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz. 

Osoba do kontaktu: Przemysław Biegański – tel. 52 58 59 237, mail: ngo@um.bydgoszcz.pl

Szczegółowy regulamin można znaleźć tutaj: TUTAJ i TUTAJ