logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szersza Łochowska z rondem i drogą rowerową
Trwa szereg prac na ul. Łochowskiej, wzdłuż której powstanie droga rowerowa. Na połączeniu z Nakielską i Lisią budowane jest natomiast rondo. Mimo dużego zakresu robót cały czas są przejezdne dwa pasy ruchu. Inwestycja kosztuje 7 mln zł.


Aktualnie prace są skoncentrowane w północnej części budowanego ronda. Prowadzone są roboty związane z układaniem nowej kanalizacji deszczowej oraz usuwanie kolizji z sieciami podziemnymi. Wykonywane są też prace ziemne. Jezdnia na Łochowskiej w obrębie budowanego ronda  została zawężona. Jednak dzięki wykorzystaniu zatoki autobusowej pojazdy mogą płynnie poruszać się w obu kierunkach. Zamknięty jest wjazd i wyjazd na ul. Lisią. Można do niej dojechać drogą gruntową biegnącą od Łochowskiej do Lisiej na wysokości składu kostki brukowej.

Prace wykonywane są również przy drodze rowerowej, która powstanie po południowej stronie ul. Łochowskiej. Rozpoczęła się część prac ziemnych. Wykonawca przesuwa również ogrodzenia posesji. By wytyczyć bezpieczny ciąg dla rowerzystów konieczne było przejęcie części gruntów.

Cała inwestycja jest warta blisko 7 mln zł. Zakłada ona budowę ronda łączącego  ulicę Łochowską, Nakielską, Lisią, Sicieńską i Agatową. Wyspa centralna będzie miała średnicę około 26 metrów.  Uwzględniając bardzo małe natężenia na ulicach Sicieńskiej, Lisiej i Agatowej, zachowano dotychczasową możliwość wjazdu na skrzyżowanie z pięciu wlotów. Za rondem na Nakielskiej i Łochowskiej dobudowane będą zatoki autobusowe.  Zatoka w kierunku centrum będzie dłuższa, by mogły w niej na dłużej zatrzymywać się autobusy kończące trasę na rondzie. Wokół ronda zaprojektowano dwukierunkowe ścieżki rowerowe  oraz chodniki oddzielone od siebie opaską. Projekt przewiduje też budowę nowego oświetlenia i odwodnienia. Wzdłuż Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do drogi w kierunku Belmy  powstanie wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów. Stanowić on ma kontynuację ścieżki prowadzącej do miejscowości Lisi Ogon. Dodatkowo przez jezdnię wytyczone będą przejścia dla pieszych pozwalające dojść do ogrodów działkowych po północnej stronie ulicy. Natomiast na odcinku od drogi do Belmy do Lisiej przewiduje się budowę drogi rowerowej  oddzielonej od 1,5-metrowego chodnika marginesem (bruk lub kostka  o innej fakturze). Zakończenie wszystkich robót planowane jest wiosną przyszłego roku.