logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sytuacja bydgoskich placówek oświatowych w kontekście zapowiadanego strajku nauczycieli.
W czwartek 21 marca prezydent Rafał Bruski i jego zastępczyni Iwona Waszkiewicz zaprezentowali podczas konferencji prasowej sytuację bydgoskich szkół i placówek oświatowych w kontekście zapowiadanego strajku nauczycieli. Informacje dla rodziców o sytuacji w poszczególnych szkołach i przedszkolach będą umieszczane na głównej stronie internetowej miasta.


Strajk nauczycieli planowany jest na 8 kwietnia 2019 roku. W Bydgoszczy funkcjonuje 109 jednostek oświatowych, w tym 99 szkół i przedszkoli. Pracuje w nich 4 tys. 905 nauczycieli. Spór zbiorowy z pracodawcami został na terenie Bydgoszczy wprowadzony w 105 placówkach, czyli wszędzie tam, gdzie funkcjonują organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, a  90 proc. pracowników szkół już zadeklarowało przystąpienie do strajku. 

Jednakże rzeczywista liczba strajkujących pracowników oświaty znana będzie dopiero 8 kwietnia, czyli w dniu planowanego rozpoczęcia strajku. 

Dla dyrektorów szkół największym wyzwaniem jest organizacja egzaminów zewnętrznych i zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów, przede wszystkim w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ważna jest także komunikacja i bieżące informowanie rodziców o funkcjonowaniu placówki w okresie strajku. Te przekazywane będą za pośrednictwem strony internetowej miasta (www.bydgoszcz.pl w specjalnej zakładce INFORMACJE DLA RODZICÓW – STRAJK NAUCZYCIELI). Także szkoły będą informować na swoich stronach o sytuacji w placówce i o tym, czy zajęcia na czas strajku zostały zawieszone ( stanie się tak wtedy, gdy liczba nauczycieli mogących sprawować opiekę nad dziećmi będzie zbyt mała, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy). 

Dyrektorzy szkół wystąpili do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Kuratora Oświaty o określenie trybu postępowania na wypadek braku możliwości przeprowadzania egzaminu w czasie strajku. Warto jednak podkreślić, że zgodnie z literą prawa, istnieje możliwość zapewnienia dodatkowego terminu egzaminu zewnętrznego, jeśli w przyczyn losowych (a do takich zaliczyć można strajk nauczycieli) uczeń nie może do niego przystąpić. Taki termin został już wyznaczony na 3-5 czerwca tego roku.  

Prezentacja z konferencji TUTAJ