logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Świętujemy 78. rocznicę wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej
W Bydgoszczy upamiętniono dziś (24.01) wyzwolenie naszego miasta spod okupacji hitlerowskiej. Kwiaty pod monumentem na cmentarzu parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika złożył m.in. zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz.


Dokładnie 78. lat temu Bydgoszczy wyzwolona została spod okupacji hitlerowskiej. Kwiaty tradycyjnie złożono na cmentarzu parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika. Na cmentarzu wyznaniowym przy ul. Toruńskiej znajduje się 69 mogił żołnierzy polskich poległych w walkach oraz Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców. To groby polskich żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy w styczniu 1945 roku, żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku oraz 18 nieznanych Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców w 1939 roku.


- Złożona przez nich ofiara sprawiła, że możemy żyć dzisiaj w wolnym i niepodległym państwie. I chociaż wówczas, w 1945 roku na pełną suwerenność przyszło nam jeszcze poczekać, to jednak świadectwo patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny uczestników walk o polskość jest dzisiaj dla nas, kolejnych pokoleń, przykładem bezwarunkowego oddania i godnym do naśladowania wzorem - mówił zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz. Wspólnie z przedstawicielami organizacji kombatanckich złożył on kwiaty pod monumentem upamiętniającym poległych żołnierzy.